MENER STYRETS AUTONOMI BLE TILSIDESATT: Politihøgskolens styre sendte onsdag i forrige uke et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, der styrets autonomi understrekes.
MENER STYRETS AUTONOMI BLE TILSIDESATT: Politihøgskolens styre sendte onsdag i forrige uke et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, med kopi til Justiskomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, der styrets autonomi understrekes.

Justisdepartementet: - Naturlig at regjeringen har en mening når studenttallet reduseres

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justisdepartementet, sier ønsket om å opprettholde avdelingene i Bodø, Stavern og Oslo veide tungt, i avgjørelsen om å legge føringer om at studentkuttet skal tas i Oslo.

Publisert

Onsdag forrige uke sendte Politihøgskolens styre et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor de slo fast at de mener regjeringen griper inn i styrets autonomi. Brevet ble sendt etter at saken ble tatt opp på styremøtet samme dag. 

I brevet, som Politiforum har fått tilgang til, står det blant annet at «Høgskolestyret stiller seg undrende til forslaget om at hele nedtrekket skal tas på studiested Oslo». Styret viser til Forskrift om Politihøgskolens styre §2, som sier at «Styret er det øverste organ ved Politihøgskolen. Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet»

Deretter skriver PHS-styret at «Styret mener derfor at forslaget om at nedtrekket blir gjort i Oslo, direkte griper inn i styrets autonomi». 

Selv om brevet er sendt for en ukes tid siden, har Politihøgskolen foreløpig ikke mottatt noe svar. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

- Ønsker respons

Kari Toverud Jensen, nestleder i Politihøgskolens styre, sier til Politiforum at de håper på snarlig dialog og respons fra Justisdepartementet. 

- Det er en grunn til at Politihøgskolens styre har sendt dette brevet. Vi ønsker en respons fra Justisdepartementet når det gjelder styrets rolle og ansvar. Denne saken reiser helt sentrale spørsmål innenfor strukturen i høyere utdanning og hvilken posisjon styret ved Politihøgskolen skal inneha, sier Jensen. 

LES OGSÅ: - Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

- Naturlig at vi mener noe

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justisdepartementet, skriver i en e-post til Politiforum at han har respekt for at styret ved Politihøgskolen ga et annet råd enn det regjeringen landet på. 

- Men for regjeringen var det ulike hensyn som måtte veies opp mot hverandre. Ønsket om å opprettholde avdelingene både i Bodø, Stavern og Oslo veide tungt. Politihøgskolen er en høgskole med en helt spesiell tilknytning til politietaten, er underlagt Politidirektoratet og styres etter politiloven og universitets- og høgskoleloven, skriver Kleppen Sættem i en e-post til Politiforum. 

- Spørsmål om faglig innhold ville blitt overlatt til høgskolen, men på samme måte som regjeringen mente noe da studenttallet ble økt, er det naturlig å ha en mening når studenttallet reduseres, legger han til. 

- Hvordan vil dere besvare brevet fra Politihøgskolens styre? 

- Brevet fra styret ved Politihøgskolen vil bli besvart på vanlig måte av departementet, skriver han. 

LES OGSÅ: Antall politistudenter kuttes til 400

Powered by Labrador CMS