Politiet får blant anner krav til responstid fra 2015.
Politiet får blant anner krav til responstid fra 2015.

Dette er nytt i politiet fra nyttår

1. januar trer flere endringer i kraft i justissektoren, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

I en pressemelding på sine nettsider lister Justis- og beredskapsdepartementet opp endringer som trer i kraft fra 1. januar.

Blant annet innfører regjeringen krav til responstid for politiet. Departementet skriver at politidirektør Odd Reidar Humlegård har besluttet å innføre responskrav på oppdrag som krever umiddelbar utrykning.

Kravene gjelder innenfor dagens distriktstruktur, organisering og bemanning, og tidsaspektet vil regnes fra det ringer hos operasjonssentralen til første patrulje er på stedet, melder regjeringen.

Forsvarets helikopterberedskap skal være raskere på pletten. Responstiden reduseres fra to timer til én time.

Mer info skal deles mellom kriminalomsorg og politiet

Fra nyttår blir ny hovedregel at pågrepne skal framstilles for fengsling senest tre dager etter pågripelsen. Dette skal effektivisere returarbeidet. For mindreårige er fristen dagen etter pågripelsen.

Stortinget fjerner også begrepet "frivillig" fra utlendingsloven, for å understreke at den enkelte har plikt til å forlate landet.

1. januar vil hjemlene for informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i alvorlige saker og om høyrisikoinnsatte bli tydeliggjort. Dette skal redusere bruken av skjønn og tydeliggjøre vilkår i Infoflyt-systemet

Dette vil styrke samarbeidet mellom politi og kriminalomsorgen i kampen mot alvorlig kriminalitet, mener regjeringen.

Powered by Labrador CMS