Jørn Maurud blir ny riksadvokat i dag, melder NRK.
Jørn Maurud blir ny riksadvokat i dag, melder NRK.

Maurud blir ny riksadvokat

59-åringen overtar etter Tor-Aksel Busch, som har vært riksadvokat siden 1997.

Publisert

Jørn Sigurd Maurud (59) ble utnevnt til ny riksadvokat i statsråd i dag.

– Jeg er svært fornøyd med at Jørn Sigurd Maurud har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Med Maurud får vi en erfaren leder med de beste forutsetninger for å utvikle embetet og påtalemyndigheten i tiden fremover. Riksadvokatembetet er Norges høyeste påtalemyndighet. Maurud vil få en viktig rolle i arbeidet med å ivareta og videreutvikle embetets faglige integritet og uavhengighet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en pressemelding.

Riksadvokat nummer 14

Riksadvokater i Norge

Bernhard Getz (1889-1901)
Johan Blakstad (1901-1904)
Harald Smedal (1906-1911)
Peder Kjerschow (1911-1929)
Otto Backe (1928) *
Haakon R. Olsen Sund (1929-1940)
Jørgen Nordvik (1941-1945) **
Sven Arntzen (1945-1946)
Andreas Aulie (1946-1967)
Lauritz Dorenfeldt (1968-1979)
Magnar Flornes (1979-1986)
Georg Fredrik Rieber-Mohn (1986-1997)
Tor-Aksel Busch (1997-2019)
Jørn Sigurd Maurud (2019- )

* Backe døde en uke etter at han ble innsatt som riksadvokat, og Kjerschow ble deretter konstituert inn i sitt gamle embete.

** Konstituert av det kommissariske statsrådskollegium. Avsatt etter krigen, og dømt for landsforræderi.

Kilde: Riksadvokaten.no

Maurud har siden 2010 vært førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter. Han blir nå Norges 14. riksadvokat.

Dette inkluderer da Otto Backe, som kun fikk en uke som riksadvokat før han døde, og Jørgen Nordvik, som ble innsatt som riksadvokat av NS under krigen, og senere avsatt og dømt for landsforræderi.

Alle riksadvokatene har vært menn.

Tre navn på søkerlista

Embetet ble lyst ut 9. august, og da søknadsfristen gikk ut, sto det tre navn på søkerlista.

  1. Førstestatsadvokat Katharina Rise (50) fra Asker
  2. Embetsleder Jørn Sigurd Maurud (59) fra Oslo
  3. Chief credit officer Thorbjørn Gaarder (64) fra Oslo

Mens Maurud i dag jobber som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, er Rise førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Gaarder er mest kjent for å søke de aller fleste topplederstillinger i Norge de siste årene, uten å få napp - deriblant stillingen som politidirektør.

Maurud har ledet statsadvokatembetet i Oslo i en årrekke, og var blant annet aktor i Orderud-saken.

Strategisk og tydelig

I utlysningsteksten til ny riksadvokat, heter det blant annet følgende:

«Vi søker en strategisk og tydelig riksadvokat med relevant ledererfaring fra påtalemyndighet, politi, rettsvesen eller andre deler av justissektoren. Stillingen krever meget god forståelse for Riksadvokatembetets rolle. Riksadvokaten må være faglig sterk, ha interesse for å utvikle embetet i takt med endringer i samfunnet, og nyte stor anerkjennelse i justissektoren og i samfunnet for øvrig.»

Stillingen krever juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og forutsetter norsk statsborgerskap. 

LES OGSÅ: - Riksadvokat Tor-Aksel Busch har søkt avskjed