Politiluene fløy til værs da avgangskullet fra Politihøgskolen (PHS) på Majorstua ble uteksaminert i Oslo rådhus juni 2018.

119 nyutdannede i fast jobb

Snaue 30 prosent av politistudentene fra 2018-kullet med bestått vitnemål, hadde fast jobb i politiet ved utgangen av fjoråret.

Publisert

Det viser nye tall fra Politidirektoratet (POD).

Totalt 416 nyutdannede fra 2018-kullet hadde politijobb per 31. desember 2018. Det er 64,8 prosent av de 642 nyutdannede som hadde bestått vitnemål ved utgangen av året.

Dette er en nedgang fra samme tid året før. 31. desember 2017 hadde 475 nyutdannede fra 2017-kullet - 72,3 prosent av dem med bestått vitnemål - jobb i politiet.

– Vi er skuffet over at tallene fortsatt er så dårlige, til tross for det høye fokuset PF politistudentene og Politiets Fellesforbund har hatt på jobb til studentene, sier Lisa Figenschou, leder for PF politistudentene.

Litt flere i fast jobb

Det er imidlertid en ørliten økning i antallet nyutdannede i fast jobb per 31. desember 2018 sammenlignet med året før: 119 mot 115.

Andelen faste kontra midlertidige, har økt mer: 24,2 prosent av de nyutdannede i arbeid, hadde fast jobb 31. desember 2017. Ett år senere var tallet 28,6 prosent.

– Det er ingen tvil om at samfunnet og etaten har stort behov for flere ansatte, og det er da meningsløst å sette av så få ressurser til nyansettelser. Vi synes det er positivt at det er en liten forbedring i antall fast ansatte, men vi er ikke fornøyde før alle kompetente nyutdannede står i jobb, sier Figenschou.

297 av de nyutdannede fra 2018-kullet var ansatt i midlertidige stillinger ved årsskiftet. Statistikken fra POD sier ikke noe om varigheten på de midlertidige ansettelsene.

Dårlig ressursutnyttelse

Tallene fra POD viser at stadig flere av de nyutdannede fra tidligere kull, får fast jobb i etaten. Per 31. desember 2018 var dette status:

2015-kullet: 96,1 prosent i fast jobb (616 personer)
2016-kullet: 85,2 prosent i fast jobb (548 personer)
2017-kullet: 70,2 prosent i fast jobb (414 personer)

Fortsatt er det imidlertid 226 nyutdannede fra 2018-kullet og 79 fra 2017-kullet som ikke er i jobb.

– Politiutdanningen i Norge hylles for hvor grundig og omfattende den er, for ikke å snakke om at kravene for å slippe inn på skolen er svært høye. Du har med andre ord en skare av kompetente, godt utdannede og skikkelige studenter som uteksamineres av PHS, og å ikke utnytte disse ressursene til det beste for samfunnet, er uakseptabelt, sier Figenschou, og fortsetter:

– Vi vil fortsette å jobbe for at studentene skal representeres i den politiske debatten, og håper at  denne utviklingen vil snu til det bedre. Dyktige, arbeidsledige politifolk gjør ingen nytte for samfunnet.

Powered by Labrador CMS