Villatyvene skygger banen

Innbruddstallene stuper i Oslo. I årets fire første måneder var det en halvering av antall innbrudd i bolig sammenlignet med samme tid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Mens 612 fortvilte oslofolk opplevde å få invadert og rundstjelt hjemmet sitt fra januar til mai i fjor, var tallet i samme periode i år nede i 389.

Dermed ser det ut til at Oslopolitiets målrettede innsats mot de omreisende østeuropeiske kriminelle, gir resultater.

Det siste året har en spesialgruppe mot organisert vinningskriminalitet jobbet intenst for å forebygge og oppklare grove innbrudd i bolig.

I løpet av denne tiden har gruppen sørget for at 83 personer har blitt varetektsfengslet og domfelt for over 300 saker relatert til vinning. Av disse er til nå 39 personer domfelt med en samlet straff på 24 års fengsel. 17 sitter fremdeles i varetekt.

23 personer er utvist fra landet. 16 av disse for alltid.

Dedikert gruppe

Politiførstebetjent Geir Ellefsen ved Majorstua politistasjon, som leder spesialgruppen, gir noen forklaringer på hvorfor det endelig kan se ut som at politiets innsats mot de organiserte vinningskriminelle lykkes.

- At vi har hatt en dedikert gruppe på 20 tjenestemenn, kontortilsatt, og jurister som har jobbet opp mot de organiserte vinningskriminelle, har vært svært viktig for nedgangen. I gruppen er noen spesialister på etterretning og kartlegging, mens andre først og fremst er eksperter på etterforskning. Samtidig kan alle løse begge oppgavene og således overlapper de hverandre. Foruten dette er det svært viktig at ledelsen i Oslo Politidistrikt har besluttet at vinning er et satsingsområde for hele distriktet. Dette har medført at både den uniformerte og sivile styrken i Oslo har bidratt til å forebygge grove tyverier fra bolig i tillegg til at de har pågrepet flere innbruddstyver, sier Ellefsen

Hvilken metode jobber dere etter?

- Vi har konsentrert oss om å sette de mest aktive innbruddslagene ut av spill. I dette arbeidet har etterretning og kartlegging vært særdeles viktig. Dessverre ser vi likevel at folk vi har pågrepet, varetektsfengselet, dømt og utvist kommer tilbake og gjør nye grove tyveri fra bolig, sier Ellefsen.

Hvordan mener du man i større grad kan unngå dette?

­- Jeg støtter forslaget til Justisministeren hvor han i større grad ønsker å la de kriminelle sone i hjemlandet. I tillegg mener jeg det bør vurderes om straffenivået på de som allerede er utvist bør heves dersom de kommer tilbake og utfører nye straffbare handlinger, sier Ellefsen.

Til høsten vil kampen mot organisert vinningskriminalitet styrkes ytterligere da spesialgruppen Ellefsen leder vil få 11 nye årsverk.