Prüm - gir gode muligheter over landegrensene for politiet

Utrolig viktig for Storberget.

Publisert Sist oppdatert

Justisminister Knut Storberget mener et norsk medlemskap i Prüm-samarbeidet, er et av de viktigste grepene den norske regjeringen gjør i forbindelse med å få opp oppklaringsprosenten i alvorlig organisert kriminalitet.

- Jeg har stor tro på at Norge blir innlemmet i Prüm-samarbeidet. For det er liten tvil om at dette er et viktig grep for gjøre noe med den organiserte kriminaliteten, sier Knut Storberget til Politiforum.

Justisministeren har brukt mye tid på å argumentere overfor både regjeringen og stortingsgruppene i de tre regjeringspartiene om at tettere internasjonalt politisamarbeid kan bety mer trygghet og mindre kriminalitet også i Norge,

- Prüm er et av de viktigste verktøyene man kan få tilgang til i kriminalitetsbekjempelsen. Det er alle for og opptatt av, sier Storberget, og legger til:

- Ved å bli medlem i Prüm-samarbeidet, vil Norge få direkte søkertilgang i DNA-, fingeravtrykk- og bil-registerene til deltagerlandene i Prüm. Dette vil norsk politi spare mye ressurser på som igjen vil føre til at man raskere kan finne gjerningsmannen og ikke minst sjekke ut uskyldige personer i saker, påpeker Knut Storberget.

Brenner for

Justisministeren legger ikke skjul på at han virkelig brenner for et norsk Prüm-medlemskap og påpeker at hele regjeringen står samlet bak denne satsingen.

Gjennom Prüm-traktaten skal politiet i de deltakende land få direkte tilgang til hverandres registre for DNA, fingeravtrykk og kjøretøy (biltilsyn). Avtalen vil etablere et system for informasjonsutveksling som vil gjøre det betydelig enklere og raskere for politiet å finne ut om politiet i et annet land har relevante opplysninger, og i tilfelle hvilket land dette er. Kjernen i Prüm-samarbeidet er sammenkobling av nasjonale databaser. Det er ikke snakk om å utvikle en ny felles database. Gjennom Prüm-samarbeidet kan politiet i de deltakende landene få tilgang til opplysninger som kan bidra til å oppklare og i visse tilfeller også til å forebygge en straffbar handling. Prüm-avtalen skal altså gjøre det enklere å lokalisere informasjonen. Den skal bidra til å rasjonalisere politietterforskernes arbeid.

- Politiet vil merke dette på den måten at de mye enklere kan søke opp materiale i andre lands databaser. I dag har vi Interpol, men der får man bare et begrenset antall treff. Etterforskningsmessig vil dette være en revolusjon for norsk politi, sier Knut Storberget.

Snakker sammen

I utgangspunktet er Prüm forbeholdt EU-medlemmer. Men Norge håper at også EU-landene og EU-kommisjonen ser nytten av et politisamarbeid over landegrensene.

Et mulig Prüm-samarbeid for Norges del føyer seg pent inn i regjeringens DNA-satsing på 64 millioner kroner som en sentral finansiering av regningen for DNA-analyser som politidistriktene skal sendes inn.

- Jeg har jobbet for et norsk medlemsskap siden jeg startet som justisminister. Det er ikke noe tvil om at norsk politi har et forbedringspotensiale for å samarbeide bedre med europeisk politi, mener Storberget.

- Hvordan ser Europa på et samarbeid med norsk politi?

- Norge har blitt en mer attraktiv samarbeidspartner ute i Europa. Når vi også 1. september får etablert DNA-prosjektet vårt, føler jeg meg trygg på at andre europeiske land vil se nytten av å ha et tettere samarbeid med norsk politi. Jeg tror at Prüm-samarbeidet vil være en måte å tenke politieffektivt på. Det er liten tvil om at vi i norsk justispolitikk har vært for navlebeskuende og må bli mer effektive. Derfor må vi tenke internasjonalt samarbeid, svarer Storberget.

- Hvor viktig er Prüm-samarbeidet for Norge sin del?

- Jeg vil gå så langt å si at dette er en av de aller viktigste satsingene regjeringen gjør på kampen mot organisert kriminalitet, konkluderer Knut Storberget.

- Kan alltid bli bedre

- Men vi kan selvsagt alltid bli bedre enn det vi har vært, sier Ingelin Killengreen til Politiforum.

Politidirektøren mener et norsk medlemsskap i Prüm-samarbeidet vil være et svært viktig ledd i kampen mot den organiserte kriminaliteten. Hun er ikke i tvil om at Norge vil få en viktig rolle i et slikt samarbeid.

- Norsk politi har fått ros for vår innsats i Europols regi, og vi deltar i aktivt i mange av politisamarbeidsprosjektene i EUs regi. Selv om vi som kjent ikke er medlem av EU har vi gjennom vårt engasjement fått lederskapet i et par av prosjektene. Gjennom dette arbeidet har vi sett «hvor skoen» trykker, og at mulighetene for informasjonsutveksling mellom landene i Europa har vært for begrenset. Vi er derfor svært glad for justiministerens engasjement og mener at vi gjennom Prüm-samarbeidet kan få til en informasjonsutveksling som er helt nødvendig for å forebygge og bekjempe fremveksten av grenseoverskridende og organisert kriminalitet. Jeg kjøper ikke kritikken til dem som har ment at norsk politi ukritisk vil måtte gi fra seg sensitive opplysninger og avsløre egne borgere til andre land ved å bli medlemmer i Prüm. Slik jeg forstår det, har vi fortsatt full kontroll over hvilke opplysninger vi velger å gi, sier Killengreen.

Politidirektøren mener kriminelle som er en del av et organisert nettverk er en utfordring både fordi de har et så omfatende virkeområde og fordi de «shopper» kriminalitet ut fra hvilket område og hvilken type som til enhver tid lønner seg mest.

- Hvem får hovedansvaret for Prüm i politiet hvis Norge blir medlem?

- Kripos er vårt nasjonale kontaktnett i det internasjonale samarbeidet, og det er viktig å bygge videre på kompetansen som er der. Imidlertid er det også viktig å få alle politidistriktene engasjert i det europeiske politisamarbeidet slik at vil bli bedre til å forebygge og bekjempe den kriminaliteten som har forbindelseslinjer langt utover det enkelte politidistriktet. Oppgavefordeling eller eventuelle organisatoriske tiltak er det imidlertid for tidlig å ta standpunkt til nå, svarer Killengreen.

Powered by Labrador CMS