Politi dømt for å ha kjørt på 16-åringer med vilje

Saken måtte helt til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

En politimann er dømt for å ha kjørt ned to 16-åringer på moped med vilje. Saken måtte helt til Høyesterett, skriver NTB.

Politimannen kjørte på bakhjulet på den trimmede mopeden da guttene ikke ville stoppe for kontroll 13. juni 2006. Mopeden veltet. Guttene slapp unna med lettere skader.

En av av foreldrene klaget politimannen inn for Spesialenheten for politisaker, som henla saken. Foreldrene anket til riksadvokaten, som skrev ut forelegg for politimannen. Boten nektet han å vedta, og saken ble sendt til retten der boten ble fastsatt til 5.000 kroner. Saken har vært innom Eidsivating lagmannsrett som har forkastet mannens anke og Høyesteretts ankeutvalg som har avvist å fremme saken. Dommen - og boten - er dermed rettskraftig etter to og et halvt år, skriver Dagbladet.

I dommen heter det at det er rom for å gjøre feil for en tjenestemann, men en slik romslighet må vurderes ut fra situasjonen. Og i denne saken var det ikke noe som tilsa at politimannen måtte stanse mopeden der og da, verken for å avverge fare eller for å få oppklart saken.

Også 16-åringene ble bøtelagt, ifølge NTB.