Høyere straff for menneskehandel

Høyesterett vil øke straffenivået i menneskehandel-saker. Årsaken er at samfunnet vet mer om hvilke skader dette fører til hos offeret, skriver Aftenposten torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Det har hittil vært en dom i en menneskehandel-sak fra 2006 som har vært utgangspunktet for straffenivået i slike saker. Men i forbindelse med at Høyesterett behandlet en anke over straffeutmålingen i en menneskehandel-sak i juni i år, ga de klare signaler om at straffenivået skal opp. Begrunnelsen for anken var nettopp at dommen kunne virke streng sammenlignet med dommen fra 2006, som dreide seg om en mer alvorlig sak.

Men Høyestrett tok ikke anken til følge, dommen ble stående og Høyestrett argumenterte i stedet for å heve straffenivået. Det argumeneres med at man i dag har mer kunnskap om hvilke helsemessige skadevirkninger menneskehandel til prostitusjon gjennomgående fører til.

Lagmann Hanne Sophie Greve, som leder Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel, er positiv til en heving av straffenivået. - Det er positivt at Høyesterett ser med stort alvor på menneskehandel, sier hun til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS