12.000 kroner i lønnsøkning

Alle medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF) får et generelt lønnstillegg på minimum 12.000 kroner årlig, gjeldende fra 8. juni i år.

Publisert Sist oppdatert

Det er resultatet av årets lønnsoppgjør. Arbeidstakere til og med lønnstrinn 55, får et flatt, årlig tillegg på 12.000 kroner. For arbeidstakere i lønnstrinn 56 og oppover, blir økningen på 2,7 prosent. Lønnsøkningen blir gjeldende fra 8. juni i år.

Resultatet etter streiken og lønnsoppgjøret i vår, blir dermed det samme for Unio Stat som for LO Stat og YS Stat – med unntak av at økningen først blir gjeldende fra 8. juni, dagen etter at Unio Stat avbrøt streiken og inngikk frivillig lønnsnemnd. Det ble klart i kjennelsen fra Rikslønnsnemnda.

YS Stat og LO stat godtok det samme tilbudet fra Staten fem dager tidligere, og for deres medlemmer blir derfor lønnsøkningen gjeldende fra 1. mai.

– Dette er en urimelig straff. Unio gjennomførte en nødvendig streik for at kompetanse skal lønne seg i staten. Unio straffes av nemnda for å ha gjennomført en lovlig streik, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio stat i en pressemelding i etterkant av nemndas avgjørelse.

– Nemndas avgjørelse er et angrep på den frie forhandlingsretten og streik som lovlig kampmiddel, fortsetter han.

I tillegg til den generelle økningen, blir det foretatt justeringer i lønnsrammer som vil føre til ytterligere tillegg på ett eller to lønnstrinn for en rekke PF-medlemmer. Dette vil i all hovedsak gjelde konsulenter (sko 1064 og 1065), grensekontrollører (sko 1416) og arrestforvarere (sko 1531).

Alle lønnsspenn heves dessuten med ett trinn i bunnen og tre trinn på toppen, det vil si at de som ligger i det laveste lønnstrinnet i sitt lønnsspenn, får ett ekstra lønnstrinn.

Videre økes søndagstillegget fra 36 til 40 kroner per time, mens det ikke blir noen endring i størrelsen på boliglån fra Statens pensjonskasse.

Det er også avsatt midler (1,1 prosent av distriktenes lønnsutgifter per 1. oktober 2011) til lokale lønnsforhandlinger i hvert enkelt politidistrikt. I disse forhandlingene skal likelønn prioriteres, og de forutsettes å være ferdige innen 31. oktober i år.

Alle detaljene om årets lønnsoppgjør finnes på PF.no.