Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Eldre PHS-utdanning godkjennes som tilsvarende en bachelorgrad

Studentene som gikk ut av Politihøgskolen (PHS) i årene 1995 til 2001, får godkjent utdanningen som tilsvarende en bachelorgrad hos Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Publisert Sist oppdatert

Dermed åpnes det for at også de første sju årskullene som tok treårig politiutdannelse ved PHS, kvalifiserer for opptak til enkelte studier på masternivå ved HiOA. Dette til tross for at det på PHS-vitnemålene fra denne perioden spesifiseres at utdanningen kun tilsvarer 40 vekttall – eller to års høyere utdanning.

Årsaken til dette, går helt tilbake til da politiutdanningen gikk fra å være et toårig profesjonsstudium til en treårig høgskoleutdanning i 1992. En faglig vurdering av det første kullet i 1995, konkluderte med at kvaliteten på praksisåret ikke ble vurdert god nok til å kunne tilsvare ett års høyere utdanning.

PHS-studentene som ble uteksaminert i årene 1995-2001 mangler dermed formelt ett studieår for å ha en komplett bachelorgrad. Men de kvalifiserer likevel for opptak til enkelte studier på masternivå hos HiOA.

– Nå har HiOA endret sin praksis. Det skjedde etter at de avdekket at den treårige utdanningen på PHS mellom 1995 og 2001 likevel anbefales vurdert som bachelorgrad av Kunnskapsdepartementet, selv om vitnemålet spesifiserer noe annet, sier kurs- og opplæringsansvarlig Liv Ova Graham hos Politiets Fellesforbund (PF).

Revurdert i 2001

Bakgrunnen for at praksisendringen ble et tema, er at HiOA i samarbeid med PF, tilbyr 30 PF-tillitsvalgte et emne i ledelse og organisasjonsutvikling på masternivå. Seks av disse studentene gikk ut av PHS i perioden 1995-2001, og sto derfor i fare for å ikke kvalifisere til å få studiepoeng på masternivå.

HiOA kontaktet derfor PHS for å få avklart vurderingen av eldre politiutdanning, og svaret var at PHS-utdanning fra perioden 1992-2001 ikke alene kvalifiserte for studier på masternivå. Etter at PF videreformidlet dokumentasjon på at enkelte søkere med utdanning fra perioden hadde fått opptak til studier på masternivå ved andre studiesteder, tok HiOA kontakt med Kunnskapsdepartementet med spørsmål om vurdering av PHS-utdannelsen deres.

Svaret fra departementet kom i form av et brev sendt til alle utdanningsinstitusjonene i Norge allerede i april 2001.

Kunnskapsdepartementet hadde da mottatt en ny faglig vurdering av grunnutdanningen ved PHS, og fått en «tilråding om at den 3-årige grunnutdanningen ved Politihøgskolen gis full uttelling som høyere utdanning (60 vt). Tilrådingen gjelder for eksamen avlagt våren 1995 og senere».

Videre anbefaler de følgende: «Departementet kan [...] ikke instruere institusjonene om å godkjenne studiet, men vil med dette anbefale at institusjonene godkjenner den 3-årige grunnutdanningen ved Politihøgskolen som faglig jevngod med utdanning av tilsvarende tidsmessig omfang (60 vt). For eksamener avlagt før 1995 bør NKUs tidligere vurdering (40 vt) legges til grunn.»

– På alle studiene hos HiOA som krever generell bachelorgrad eller tilsvarende, vil studenter som kommer fra PHS med eksamen fra våren 1995 til 2001, nå kvalifisere på grunnlag kun av PHS. Dette har en stor betydning for de seks personene som deltar i vårt studie, men har også stor verdi for resten av kullet. Detteer vi selvsagt kjempefornøyde med, sier Graham.

Gjelder kun på HiOA

Hun understreker imidlertid at dette kun gjelder for HiOA – andre studiesteder må på eget grunnlag vurdere om de vil gi en tilsvarende godkjenning av PHS-utdannelsen mellom 1995 og 2001.

– Men brevet fra Kunnskapsdepartementet åpner for at alle institusjoner kan vurdere dette, sier hun.

Graham skryter av samarbeidet med HiOA.

– HiOA har vært veldig ryddige og samarbeidsvillige, og ikke minst behjelpelige med å undersøke dette grundig. Jeg er strålende fornøyd med at vi har funnet en løsning. Det gjør at vi starter opp studiet med topp motiverte studenter, og ikke minst får viktig kompetansepåfyll i organisasjonen vår i den tiden vi står i med omstilling og endring. PF står stødig med godt skolerte topptillitsvalgte i vår organisasjon, dette vil både styrke og gjøre dem tryggere i jobben, til det beste for våre medlemmer. Jeg er svært stolt av skoleringen PF kan tilby våre tillitsvalgte.

Powered by Labrador CMS