Politifolk fra beredskapstroppen øvde på sanitet på Politihøgskolens øvingssenter på Kongsvinger tidligere i høst. Men trenger de hjelp utenfra, eller noen må kontakte dem, må det skje via samband til noen som har mobildekning.

Mangler mobildekning der politiets operative trener

Et stort antall operative politifolk trener til enhver tid på Politihøgskolen på Kongsvinger. Men haster det, kan det være vanskelig å ringe til dem.

Publisert Sist oppdatert

Øvingsaktiviteten er stor på Sæter gård, på Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger. På det høyoperative treningssenteret kan større deler av politiets beredskapsressurser være samlet på samme tid.

Men skulle det være behov for å komme i kontakt med noen av dem uten å bruke politinettet, er det vanskelig. Det er nemlig svært dårlig mobildekning på PHS Kongsvinger.

– Det påfører oss betydelige ulemper både for utdanningsaktivitetene og de sosiale relasjonene for alle som har sitt virke på Sæter gård, sier sjef for PHS Kongsvinger, Bjørn Karlsen, til Politiforum.

Han får støtte hos Rune Villanger, politioverbetjent ved PHS og en av de ansvarlige for utdanningen til Beredskapstroppen:

– Det kan være en ulempe hvis noe skjer på øvelse og man trenger ambulanse. Da må man varsle via sambandet og så må de som mottar meldingen igjen varsle videre. Det er heller ikke bra beredskapsmessig dersom noen skal ha tak i oss, forteller Villanger.

Politifolk på beredskap uten dekning

Beredskapstroppen og livvakter er blant de viktige enhetene som benytter seg av treningsfasilitetene. I tillegg kommer andre politifolk og studenter. Selv om politinettet og sambandet fungerer godt nok, og politiet slik sett kan kontaktes fra sentralen og være tilgjenglige for oppdrag, kan det enkelte ganger være behov for å nå de som trener på Kongsvinger via mobiltelefon.

– Det kan være andre fra avdelingen som vil ha kontakt med oss. Politiet har jo folk som går på beredskap mens de er der oppe, og det er vanskelig hvis man vil kontakte dem direkte. Det går begge veier, man må via en plass med mobildekning som må motta eller videreformidle informasjon via sambandet, forteller Villanger.

På Sæter svømmer politifolk i isvann og de klatrer, skyter, bryter og løper. Skulle noen bli skadet, kan man ikke ringe direkte til helsepersonell og helsepersonell kan heller ikke ringe opp igjen. Det er stor sjanse for at samtalen blir brutt eller at man ikke kommer gjennom.

Håper på løsning med ny telefonavtale

Bjørn Karlsen, sjef for PHS på Kongsvinger, forteller at problemene har vedvart over lang tid.

– Mobiltelefondekningen på Politihøgskolens utdanningssenter i Kongsvinger har i flere år vært utilfredsstillende, sier Karlsen.

Det er Phonero, tidligere Ventelo, som leverer mobiltjenestene til politiet og Telenor som eier basestasjonene i området. PHS har lenge hatt diskusjoner med selskapene om mobildekningen.

– Men vi har ikke funnet løsning på problemet. Saken er behandlet i Sikkerhetsutvalget ved PHS og innspill er gjort overfor Politidirektoratet. Det skal forhandles sentralt om ny telefonavtale for etaten. PHS håper og forventer at utfordringene som oppleves i Kongsvinger, vil bli løst innenfor en ny avtale, sier Karlsen.

Utbygging vil trolig koste rundt en million kroner

Telenor opplyser til Politiforum at det i senere tid har vært drøftet å bygge ut nettet ved Politihøgskolen, uten å kunne si hva konklusjonen ble. En slik utbygging vil trolig koste rundt én million kroner.

– Men politiet er kunde hos Phonero, som igjen er kunden vår. Når vi vurderer hva slags nett som skal bygges for en kunde, må henvendelsene gå gjennom kundeforholdet. Det er viktig at politiet tar opp dette gjennom Phonero, forklarer dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Phonero har ikke besvart Politiforums henvendelser.

Telenors dekningskart hevder hardnakket at det er god 4G-dekning på PHS Kongsvinger. Men Politiforum har selv testet i kantinen – og det stemmer ikke.
Powered by Labrador CMS