I dag har politiet en avtale om å bruke Forsvarets Bell 412-helikopter til sin beredskap i Nord-Norge. Nå skal politiet inngå avtale med en ny leverandør.
I dag har politiet en avtale om å bruke Forsvarets Bell 412-helikopter til sin beredskap i Nord-Norge. Nå skal politiet inngå avtale med en ny leverandør.

Helikopteravtale til 250 millioner

Helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge - i all hovedsak begrenset til Troms politidistrikt - kan koste opptil en kvart milliard kroner over en sjuårsperiode.

Publisert

Det går fram av konkurransegrunnlaget til anbudskonkurransen for helikopterberedskap i Nord-Norge, som nå er lyst ut.

«På grunnlag av tidligere års anskaffelser og undersøkelser i markedet kan det, uten forbindtlighet for oppdragsgiver, estimeres et omfang/verdi på ca. 150 til 250 millioner kroner eks.mva i løpet av avtaleperioden inklusiv opsjoner», står det i konkurranseunderlaget.

Avtaleperioden er i utgangspunktet på fire år, men med en opsjon på forlengelse i ytterligere tre år, ett år av gangen.

Primært for Troms

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt, har tidligere gått ut med et ønske om et felles beredskapshelikopter for Finnmark.

Dette fordi avstandene i Nord-Norge er så store, at et helikopter i beredskap i Bardufoss i Troms, ikke er en reell ressurs for politiet og innbyggerne i Finnmark.

Ifølge Politiets Fellestjenester skal også den nye avtalen «primært betjene Troms politidistrikt, men skal også kunne støtte Nordland og Finnmark politidistrikt ved behov».

Helikopterberedskapen skal innebære transport av politipersonell med utrustning, våpen og ammunisjon, og helikoptrene som tilbys må ha en løftekapasitet på minimum 750 kilo - dette tilsvarer seks tjenestepersoner med utstyr.

En times beredskap

Avtalen innebærer også transportoppdrag over fastland, hele året, innenfor én times responstid. Den kan også omfatte andre helikoptertjenester, som for eksempel «enklere søk og redning som er et ledd i politimessige formål»

Overfor Politiforum har stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt tidligere uttalt at Forsvarets helikoptre i stor grad bistår hans politidistrikt i søk og redningsoppdrag.

– Under en del hendelser, som for eksempel skredet i Tamokdalen i vinter hvor fem personer omkom, var helikoptrene helt avgjørende for oss for å løse oppdraget, sa stabssjefen.

Ifølge PFT er ikke «søk, redning og ambulanseoppdrag som ivaretas av andre offentlige tjenester, herunder redningstjenesten og luftambulansetjenesten» en del av anbudet.

Velger ny leverandør før desember

I dag er det Forsvaret som tilbyr helikopterberedskap for politiet i Nord-Norge, fra Luftforsvarets base på Bardufoss. Forsvaret har imidlertid besluttet å flytte de fleste av helikoptrene sine sørover til Rygge, og flyttingen begynner allerede i høst.

– Tidsplanen er ikke endelig, da Forsvaret vil ivareta beredskapen inntil annen aktør overtar, understreket major Stian Roen, talsperson for Luftforsvaret, overfor Politiforum før sommeren.

Etter planen skal ny leverandør av helikopterberedskap for politiet være valgt innen utløpet av uke 48 i år - altså til 1. desember. Forsvaret vil ikke være en av tilbyderne.

Til Politiforum skrev kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik i Justisdepartementet tidligere i en e-post at de «legger til grunn at ny beredskapsordning for Politiet i Nord-Norge er på plass fra 1. januar 2020».

Det er ikke sannsynlig at en ny leverandør vil klare å ha beredskapen på plass innen den tid, og Politidirektoratet (POD) jobber derfor med å få på plass en midlertidig løsning.

Vektlegger lignende erfaring

Det er Politiets Fellestjenester (PFT) som gjennomfører anskaffelsesprosessen. PFT vil velge hvilke leverandører som inviteres til å levere tilbud ut ifra følgende kriterier:

  • Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag (vektes 45 %)
  • Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppdraget (35 %)
  • Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne utføre kontrakten (20 %)

For den endelige tildelingen av kontrakten, vektes kostnad med 65 % og kvalitet med 35 %. For kvalitetskriteriet vektlegges, i prioritert rekkefølge, tid (etableringstid og responstid) og ytelse (tilgjengelighet og rekkevidde).