Her er politiet på terrortokt

Terrorister har inntatt en oljeplattform utenfor Helgelandskysten. Når alarmen går, settes alle ressurser inn.

Publisert Sist oppdatert

Det er politiet som først blir varslet om hva som er i ferd med å skje. I hovedkvarteret til Helgeland politidistrikt i Mosjøen skjer ting raskt.

Det settes stab. Kontakten med beredskapstroppen, forhandlere og bombegruppa fra Oslo politidistrikt opprettes umiddelbart. Forsvaret blir varslet.

Apparatet som stables på bena er formidabelt. Spesialsoldater er raskt på pletten. Både luftforsvaret og sjøforsvaret stiller mannsterke. Terroristene på oljeplattformen skal stanses.

Og alt styres av Helgeland politidistrikt.

Nærmere 40 av distriktets rundt 185 ansatte er i sving når store mannskaper rykker ut for å ta tilbake kontrollen over plattformen på Norges kontinentalsokkel, mange kilometer til havs utenfor Helgelandskysten.

Situasjonen er alvorlig.

Forberedt i et år

For de involverte er utfordringen og trusselen reell. Men «terroristene» skyter ikke med skarpt, og oljeplattformen er ingen plattform, men en mobil oljeinnretning utleid til treningsformål av Statoil.

Målet er en realistisk drill på et «worst case scenario». Slik starter Øvelse Gemini.

Kontraterrorøvelsen har blitt arrangert årlig siden starten av 80-tallet, med fokus på hendelser rettet mot norske olje- og gassinnretninger på kontinentalsokkelen.

Kun fire politidistrikter har ansvaret for polititjenesten på sokkelen.

For Helgeland politidistrikts del, var det tredje gang de var med på å arrangere øvelsen.

– Forsvaret eier øvelsen, men det er politimesteren i Helgeland som leder den. I tilknytning til at vi hardette ansvaret, har politidistriktet etablert spesialkompetanse på blant annet etterforskning av hendelser og ulykker på sokkelen. Vi har en egen gruppe som deltar på sokkeletterforskningskurs i regi av Rogaland politidistrikt, forklarer politiinspektør Roar Tøgersen ved fellesoperativ enhet i Helgeland politidistrikt.

– Vi startet forberedelsene til øvelsen med planleggingsmøter allerede høsten 2011, fortsetter han.

I vinter deltok politidistriktet også på Politihøgskolens stabskurs i Stavern, noe Tøgersen understreker var svært nyttig.

– Politihøgskolens oppfølging av distriktet i tiden fram mot øvelsen, og ikke minst under øvelsen, var av stor betydning for oss. At Politihøgskolen engasjerer seg så mye som de gjør, er svært positivt. Både under øvelsen, men ikke minst ved å gjøre observasjoner og evalueringer som er svært viktige for den videre kompetanseutviklingen.

Første etter 22. juli

For Helgeland politidistrikt – landets fjerde minst folkerike politidistrikt – sto slettes ikke alene under øvelsen.

Både Politidirektoratet, Kripos, PST og Oslo politidistrikt bidro, i tillegg til omfattende bistand fra Forsvaret og andre eksterne aktører.

– Det vi trener på er å utnytte og bruke den bistanden vi får fra eksterne ressurser, understreker Tøgersen.

– Terror er kriminalitet som politiet har ansvar for å forebygge, bekjempe og etterforske. Bistanden fra Forsvaret innebærer at politiet styrkes med personell fra Forsvaret til å utføre oppgaver som normalt ivaretas av politiet. Øvelsen handler mye om å trene kommando- og kontrollfunksjon, kommunikasjon og samhandling, fortsetter han.

At årets Øvelse Gemini var den første, store kontraterrorøvelsen etter 22. juli 2011, satte også sitt preg på forberedelsene og gjennomføringen.

Ikke minst sto kommunikasjon sentralt, både internt og eksternt.

– Det var viktig å få trent rutiner for nasjonal varsling og situasjonsrapportering til overordnet myndighet, samt rutiner for kommunikasjon av bistandsanmodninger. Ved en slik hendelse vil politidistriktet motta bistand fra en rekke rådgivere og liaisoner, og det er viktig å trene på samarbeid med disse, forklarer politiinspektøren.

Samtidig ble også politiet utfordret på håndtering av presse og media, for å gjøre øvelsen enda mer realistisk.

Store utfordringer

Totalt var nærmere 1000 mennesker involvert i den fire dager lange øvelsen, inkludert et UEH-lag og to innsatsledere fra Helgeland politidistrikt.

– UEH-laget hadde ansvaret for å «overta» oljeinnretningen etter at spesialstyrkene hadde «nedkjempet» terroristene. UEH-laget sørget med andre ord for at Helgeland politidistrikt igjen overtok politiansvaret for oljeinnretningen, forteller Tøgersen.

Innsatslederne på sin side, hadde ansvar for å ta imot bistandsenhetene og lede UEH-laget under overtakelsen. Samtidig ga også øvelsen store administrative utfordringer for politidistriktet, ikke minst i et allerede overfylt politihus i Mosjøen.

– Behovet for utvidelse av huset er allerede stort, men under den uken som øvelsen ble arrangert, ble antallet mennesker økt med cirka 40-50 personer, sier Tøgersen.

Løsningen ble at flere avdelinger på huset ryddet kontorene, og tok fri eller flyttet arbeidet ut av huset.

– Kun slik var det mulig å skaffe plass til alle de tilreisende. Den velvilje og det engasjementet som alle viste under øvelsen, er ubetalelig og svært prisverdig. Det var helt avgjørende for at øvelsen skulle bli en suksess, skryter politiinspektøren.

For ved øvelsens slutt, var oljeinnretningen igjen under politiet og Forsvarets kontroll.

Spesialstyrkene fra begge leire hadde i tett samarbeid med staben i Mosjøen tatt hånd om «terroristene».

Og selv om det alltid vil være ting en kan bli bedre på, er Tøgersen godt fornøyd med Helgeland politidistrikts innsats.

– Selv mener vi å ha nådd de fleste av våre øvingsmål, og vel så det. Jeg vil også framheve den gode atmosfæren og det gode samarbeidet som var til stede hele tiden. Samarbeidet innad i staben, og mellom staben og liaisoner, var helt glimrende.