TOPPLEDER: Kari-Janne Lid bytter ut politikarrieren med friluftslivet. Her på toppen av Store Midtmaradalstind.
TOPPLEDER: Kari-Janne Lid bytter ut politikarrieren med friluftslivet. Her på toppen av Store Midtmaradalstind.

Hedret politileder trer av

Kari-Janne Lid snudde opp ned på Oslo politidistrikt, og senket terskelen for kvinner og menn for å anmelde voldtekt. Nå er hun pensjonist.

Publisert

- Vi skal bli Norges største og beste spesialavsnitt innen etterforskning av seksuallovbrudd sa jeg. De trodde jeg hadde drukket en kasse for mye Møllers tran, sier Kari-Janne Lid, og mimrer tilbake til 2010.

Da ble hun leder for det daværende sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt, som senere ble til seksjon for seksuallovbrudd. I juli pensjonerte hun seg, og når hun ser tilbake på sin 32-årige politikarriere beskriver hun det som en reise.

– Det jeg er mest fornøyd med å ha fått til i løpet av karrieren min, ved siden av å bygge opp seksjonen, er å ha vært en stemme som har bidratt til et kvantesprang på området seksuallovbrudd. Området har gått fra å være noe de fleste ikke ville høre noe om, til å bli det mest prioriterte området, sammen med familievold. Både politisk, og hos Politidirektoratet og påtalemyndigheten, med tanke på frister og krav til kvalitet. Dette har blant annet ført til tidenes lengste dommer innenfor seksuallovbrudd, sier hun.

Fra 17 til 60 ansatte

I tillegg er hun fornøyd med at alle enheter som etterforsker familievold og seksuelle overgrep i politidistriktene har tilrettelagte avhørere, noe som var en kamp å få til. Samt prisen hun mottok for å senke terskelen for å anmelde voldtekt.

Under hennes ledelse vokste seksjonen fra 17 ansatte til over 60 da hun i 2018 sluttet og begynte i Fagstab på Felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo.

– Ingen av disse stillingene kom gratis, og under min ledelse fikk vi ti etterforskningsledere og vi økte lønnsnivået til noen av det høyeste i landet. Jeg er også fornøyd med at vi var tidlig ute med å satse på et eget avsnitt for e-spor, og for tilrettelagte avhør og mottak, fortsetter hun.

Lid presiserer at hun aldri ville klart å bygge opp seksjonen uten å ha daværende politimester Hans Sverre Sjøvold og politiinspektør Grete Lien Metlid i ryggen - samt egen ledergruppe og nøkkelpersoner på seksjonen.

– Jeg sto på barrikadene og fortalte hva vi trengte. I tillegg hadde jeg ledere som akseptere at jeg kunne satse på fagutvikling av seksjonen, selv om det gikk på bekostning av produksjonen, sier hun.

Ærlig utad

Lid uttalte seg også ærlig i mediene, stort sett med sine sjefers velsignelse.

– Jeg synes det mangler noen politistemmer der ute nå både fra politiet og påtalemyndigheten. De mangler i debatten. Jeg fikk et raust handlingsrom til å gå ut og å gjøre det, selv om tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold rev seg i håret mang en gang. For når du går ut og forteller at du ikke klarer å gjøre jobben godt nok innen frister på grunn av manglende kapasitet, får politimesteren pes, sier Lid.

Hun har en siste bekymring. For Lid ser store utfordringer med den tilbakevendende debatten om å innføre samtykkelov i Norge.

– Jeg kaller det å utvanne voldtektparagrafen. Grov uaktsom voldtekt er allerede straffbart, men det er sjelden domfellelser etter den paragrafen, fordi det er vanskelig å bevise. Hvis loven blir utvidet til også å ramme uaktsom voldtekt, så vil det føre til et betydelig antall anmeldelser som vil bli henlagt, noe mange allerede i dag opplever som et dobbelt overgrep, avslutter hun.

Som pensjonist skal Lid være fjellfant og dyrke friluftslivet. Med begge barna i politiet vil hun uansett fortsatt ha kontakt med etaten.

LES OGSÅ: - De var både høyere og tyngre enn meg. Jeg fikk pepret en, og ordene «drep henne, drep henne» falt