Tre fikk hederstegn

Tre personer fikk Politiets Fellesforbunds hederstegn under landsmøtet på Sundvolden. Men det skjedde imidlertid ikke uten debatt.

Publisert Sist oppdatert

At statssekretær Terje Moland-Pedersen var foreslått som mottager av hederstegnet for sin mangeårige innsats som PF-tillitsvalgt, var det nemlig ikke alle som var enige i.

Også forbundsstyret innså at forslaget kunne «oppfattes som kontroversielt».

Representanter fra både Oslo politiforening og PF Hordaland ga fra talerstolen uttrykk for at de ikke kom til å stemme for å gi hederstegnet til Moland-Pedersen.

Hederstegnet ble likevel vedtatt overrakt, med 101 mot 21 stemmer. Begrunnelsen var blant annet at Moland-Pedersen bidro til å opprettholde kommunikasjonen mellom Justisdepartemenetet og PF under politikonflikten i 2009.

Landsmøtet satte også pris på at ­Moland-Pedersen hadde opprettholdt sitt PF-medlemskap, til tross for tøffe menings­utvekslinger med nettopp PF.

Kontrovers ble det derimot ikke når både Jan Martin Skulstad og Liv Bente Aunemo enstemmig ble tildelt PFs hederstegn.

Skulstad fikk hederstegnet fordi han «gjennom sitt sterke engasjement lokalt og sentralt [har] gjort en stor og viktig innsats for PF gjennom en meget lang periode».

Han meldte seg inn i Oslo politiforening i 1978, og hadde i perioden 1982–2007 en rekke verv i Bergen politilag og PF Hordaland.

Aunemo ble tildelt hederstegnet etter at hun i mange år har hatt verv i PF. Hun har blant annet vært nestleder for PF Sør-Trøndelag, og var forbundssekretær fra februar til desember 2010, da hun forlot etaten for å begynne ved St. Olavs hospital Orkdal sykehus.