Spesialenheten for politisaker har søkt etter en ny leder.
Spesialenheten for politisaker har søkt etter en ny leder.

Disse vil lede Spesialenheten

Søknadsfristen til stillingen som sjef for Spesialenheten for politisaker gikk ut på mandag. Nå er den offentlige søkerlista klar.

Publisert

Mandag denne uken gikk søknadsfristen til stillingen som sjef for Spesialenheten for politisaker ut. På den offentlige søkerlista står det fire navn:

  • Luljeta Hajrizi (28)
  • Thorbjorn Gaarder (64)
  • Guro Glærum Kleppe (47)
  • Terje Nybøe (55)

Glærum Kleppe, i dag assisterende sjef for Spesialenheten, og Nybø, som i dag er førstestatsadvokat hos hos Riksadvokaten, peker seg ut som de åpenbare kandidatene.

Hajrizi er titulert som barnehageassistent på søkerlista, mens Gaarder er mest kjent for å søke de aller fleste statlige topplederstillinger uten å få napp - deriblant både stillingen som riksadvokat og politidirektør.

Fortid i Beredskapstroppen

Terje Nybøe er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, en jobb han har hatt i siden 2008 – kun avbrutt av et halvannet års opphold som vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt.

Nybøe gikk ut av Politiskolen i 1987, og rakk blant annet fem års tjeneste i Beredskapstroppen på CV-en, før han på 90-tallet tok juridisk embetseksamen og etter hvert endte opp i påtalemyndigheten.

Glærum Kleppe har en fortid blant annet som lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og var med i det statlige utvalget mot skatteunndragelser.

Hun er også en av Spesialenhetens aktorer i saken mot Eirik Jensen.

Konstituert etterfølger

Stillingen som sjef for Spesialenheten ble ledig etter at Jan Egil Presthus døde brått tidlig i januar i år. Da hadde Presthus ledet Spesialenheten siden organet ble etablert i 2005.

I etterkant av dødsfallet konstituerte Justis- og beredskapsdepartementet Jens Olav V. Sæther som sjef for Spesialenheten fra 1. mars og inntil videre.

Sæther er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 1994 og har tidligere arbeidet som advokat, i påtalemyndigheten i politiet og som assisterende sysselmann på Svalbard.

Han fikk permisjon fra embetet som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter da han overtok som midlertidig leder for Spesialenheten, men søker altså ikke på jobben permanent.

Må «nyte høy anseelse»

Nå er departementet altså i gang med å finne en permanent etterfølger etter Presthus.

I utlysningsteksten søkte Justis- og beredskapsdepartementet etter en «strategisk og tydelig leder […] med erfaring fra blant annet påtalemyndighet, politi eller rettsvesen». Det stilles krav til:

  • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
  • Bred juridisk erfaring
  • Ledererfaring
  • Erfaring fra strafferettspleien

Det understrekes at vedkommende som får stillingen må «nyte høy anseelse i justissektoren, og ha tilstrekkelig uavhengighet til politiet».

Erstattet SEFO

Spesialenheten for politisaker «er landsdekkende etterforskings- og påtalemyndighet i saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten».

Den erstattet i 2005 de 12 tidligere særskilte etterforskningsorganene (SEFO). Organisatorisk ligger den under sivilavdelingen i Justisdepartementet, mens den faglig er underlagt Riksadvokaten.

Spesialenheten har tre avdelinger, i Hamar, Bergen og Trondheim. Den har 35 ansatte.