Politihuset i Oslo lider av omfattende mangler, skriver PFT. De retter skytset mot byggeier Statsbygg.

Langer ut mot vedlikeholdet av Norges største politistasjon

PFT er svært kritiske til Statsbyggs ivaretakelse av bygningsmassen på Grønland politistasjon.

Publisert

I går omtalte Politiforum at Politiets Fellestjenester (PFT) i et brev til Statsbygg i fjor, hevder at politiet har betalt for mye i leie for Norges største politistasjon, politihuset i Grønlandsleiret 44. PFT mener bygget er mindre enn det Statsbygg la til grunn da leiekontrakten ble signert og husleia for bygget ble bestemt.

Men i det samme brevet retter også PFT hard skyts mot hvordan Statsbygg har tatt vare på politihuset fra 1978. Det 40 år gamle bygget er i så dårlig stand at PFT krever avslag på husleia bare på bakgrunn av dette.

PFT skriver til Statsbygg at bygget lider av omfattende manglende og dårlig vedlikehold, og trekker blant annet fram følgende vedlikeholdsbehov som aldri er fulgt opp fra Statsbygg.

  • Vinduene fra 1978 må skiftes. Vinduer kan ikke åpnes.
  • Politifolk klager på kummerlige arbeidsforhold. Garderobeforholdene er mangelfulle.
  • Ventilasjonsanlegget er fra 1978, er utslitt og mangler deler. Det stilles spørsmål til HMS når det kommer til klima, varme og luft.
  • Nye lekkasjer i bygget er meldt inn til Statsbygg.

I 2009 beregnet politiet etterslepet på inneklimaet til å koste 75 millioner kroner – uten prosjektering og merverdiavgift. PFT har regnet seg fram til at Oslo politidistrikt har langt større utgifter knyttet til vedlikehold enn politiet har på andre tilsvarende lokalsjoner.

«Det kan være rimelig å anta at dette skyldes Statsbyggs manglende utskifting i bygget og at dette har bidratt til å øke vedlikeholdsbehovet», skriver PFT.

– Kan ikke skylde på at politiet jobber 24/7

I et brev fra Statsbygg til Politiets Fellestjenester for halvannet årsiden, peker Statsbygg på at døgnkontinuerlig drift av politiet legger begrensninger på større oppgraderingstiltak. PFT mener imidlertid dette ikke kan påberopes som noen begrensende faktor for god forvaltning av bygget.

«At OPD er Norges hovedsete og har døgntjeneste med polititjenestemenn i operativ tjeneste døgnet rundt, har vært kjent premiss siden innflytting i 1978. OPD har betalt, og betaler i henhold til kontrakt, og har krav på avtalte varer og tjenester. For det tilfellet at OPD ikke mottar det de etter kontrakten skal ha, foreligger mangler som kreves erstattet» er den klare meldingen i brevet fra PFT-sjefene.

De forventer at Statsbygg har planer for å ivareta et bygg med døgnbemannet tjeneste, og at Statsbygg også klarer å stille med erstatningslokaler dersom politiet må flytte ut av deler av bygget i perioder. PFT peker på at politiet i 2022 vil ha benyttet politihuset på Grønland i 44 år, uten at det er blitt gjennomført store rehabiliteringsarbeider.

Avslutningsvis krever PFT en plan for vedlikehold og avslag i husleie for mangler som ikke er blitt reparert eller vil bli reparert.

Verken Politiets Fellestjenester eller Statsbygg ønsker å kommentere saken, ettersom den er til behandling på departementsnivå.

Powered by Labrador CMS