Suksess med glattkjøringskurs

Pensjonert politimann Robin Pettersen startet prosjektet «Veigrep 2011-2013» for å kurse unge bilførere i Østfinnmark.

Publisert Sist oppdatert

– Tilbakemeldingene er utelukkende positive.Vi fikk oppfordring det første året om at vi måtte gjøre dette igjen. Det samme fikk vi i år, forteller Pettersen til Politiforum.

Politipensjonisten har i mange år jobbet som instruktør i utrykningskjøring i Østfinnmark politidistrikt. Prosjektet «Veigrep 2011-2013» kom i gang etter en arbeidslivsdag ved Kirkenes videregående skole for noen år siden.

– Da ble det snakket om å forsøke å få til noe i lokalsamfunnet. Stasjonen i Kirkenes var veldig ivrig på å gjøre noe for ungdommen, siden det til tider har vært litt anstrengt på trafikksiden i forhold til politiet. Vi tenkte at dette kunne være en fin måte å komme dem i møte på, og få til samarbeid. Og det ser ut til å fungere bra!

Gledelig med pris

Så bra har det fungert, at prosjektet i høst ble tildelt Finnmark fylkeskommunes trafikksikkerhetspris for 2011. Prisen deles ut til personer eller organisasjoner med sterkt engasjement innen trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

– For å være ærlig, kom dette veldig overraskende. En pris er noe jeg forbinder med en jobb som har pågått i mange år, og vi har jo så vidt startet. Men det er veldig gledelig, og viser at det vi gjør blir lagt merke til og vurdert som betydningsfullt. Det i seg selv er et kvalitetsstempel, sier Pettersen.

Han understreker at han ikke er alene om glattkjøringskurset.

– Jeg er prosjektleder, og foruten meg bidrar kjørelærer Knut Labahå fra Kirkenes trafikksenter, Yngve Labahå fra Kirkenes bil og politibetjent Jan Widar Wigelius fra Kirkenes.

Trafikksikkerhetsprisen er på 30.000 kroner og et kunstverk av finnmarkingen Bjarne Riesto, og i etterkant av prisutdelingen var blant annet Utrykningspolitiet blant gratulantene. På UPs Facebook-side fikk Pettersen beskrivelsen «en ildsjel som er glødende opptatt av trafikksikkerhet».

Relevante øvelser

Målet med «Veigrep 2011-2013» er å kurse bilførere i alle aldersgrupper i glattkjøring. Hovedmålgruppen for gratiskurset er de som er mest ulykkesutsatt – nemlig personer i aldersgruppen 18 til 24 år. Årlig gjennomføres kurset over tre dager, med tre kursrunder per dag.

– Hvert kurs varer i to og en halv time. Til sammen i de to årene vi har kjørt kurset, har vi hatt bortimot 250 deltakere, som er maks av det vi klarer, forteller Pettersen.

De aller fleste som deltar på kurset kommer fra Kirkenes og omegn, men han understreker at alle er velkomne til å delta. Selve kurset består av en teoridel hvor deltakerne går gjennom øvelsene, før den praktiske delen starter. Kjøringen gjennomføres på det islagte vannet Førstevann utenfor Kirkenes.

– Vi kjører relevante øvelser i forhold til unnamanøver og bremsing. Disse kan varieres, det viktige er at folk som er på isen opplever det som så realistisk som mulig i forhold til det de opplever på veien. Fokuset er egentlig veldig på dette med gass og brems på glatt underlag, forteller politipensjonisten.

Også risikovurdering er et viktig element i kurset.

– Deltakerne vet at stopplengden er lang, men mange får en aha-opplevelse når bilen bare seiler av gårde.

Anbefaler kurset

På spørsmål om dette er et kursopplegg han vil anbefale for andre politidistrikter, svarer Pettersen positivt.

– Absolutt, så fremt de har kapasitet til det faglige innholdet og gjennomføringen. Det er ingen problem å bruke konseptet andre steder, men det er klart at et slikt opplegg på is krever at du vet hva du gjør. Det er viktig at de som drar dette i gang har vært med på det før, understreker han.

Å arrangere slike kurs er heller ikke gratis.

– Dette koster litt å gjennomføre, men vi er så heldige å få støtte fra fylkeskommunen, NAF, Trygg trafikk og trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Varanger kommune, sier Pettersen.