Politiforum forklarer

Mange nye navn og forkortelser? Slik er politidistriktene organisert

Geografiske driftsenheter, lensmannsdistrikter, funksjonelle driftsenheter. Her er oversikten.

Publisert

Politiet består av tolv distrikter. Alle distriktene er delt inn i geografiske driftsenheter og funksjonelle driftsenheter. Her følger en forklaring på hva de inneholder.

Geografiske driftsenheter

 1. Dette innebærer en ytterligere geografisk inndeling av distriktet. For eksempel er Øst politidistrikt inndelt i de to geografiske driftsenhetene «Romerike/GDE Nord» og «Follo-Østfold/GDESør». Den geografiske driftsenheten ledes av en driftsenhetsleder og forkortes GDE.
 2. Den geografiske driftsenheten er videre delt inn i lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt. Disse distriktene ledes av en lensmann eller politistasjonssjef. GDE Nord i Øst politidistrikt er for eksempel delt inn i fem lensmanns-/politistasjonsdistrikter: Skedsmo politistasjonsdistrikt, Ullensaker lensmannsdistrikt, Gardermoen politistasjonsdistrikt, Eidsvoll lensmannsdistrikt, Aurskog-Høland lensmannsdistrikt. Om det kalles et lensmannsdistrikt eller et politistasjonsdistrikt, avhenger om det ledes fra et lensmannskontor eller en politistasjon.
 3. Lensmanns- og politistasjonsdistriktene inneholder ofte flere tjenestesteder. Her ligger de tradisjonelle lensmannskontorene. I Skedsmo politistasjonsdistrikt ligger, i tillegg til politistasjonen på Lillestrøm, Nittedal og Lørenskog tjenestesteder. Legg merke til at disse tjenestestedene tidligere hadde egne lensmenn. Nå ledes de imidlertid av lensmannen i lensmannsdistriktet.

Funksjonelle driftsenheter

De funksjonelle driftsenhetene, er enheter som er felles for hele distriktet. Her har distriktene sin ekspertise og spesielle fagmiljøer samlet, og det skal være en kompetanse hele distriktet kan benytte.

De sju største distriktene i Norge, har man i utgangspunktet seks funksjonelle driftsenheter:

 • Felles enhet for forebygging
 • Felles enhet for etterretning og etterforskning
 • Felles enhet for operativ tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for sivil rettspleie
 • Felles enhet for forvaltning

I Oslo politidistrikt har de i tillegg en felles krimenhet og en felles enhet for nasjonale bistansressurser. I Øst politidistrikt er etterretning og etterforskning delt opp i to fellesenheter.

I de fem minste distriktene (Finnmark, Troms, Møre og Romsdal, Nordland og Agder) er fire av de seks enhetene slått sammen. Dermed består de av fire funksjonelle driftsenheter:

 • Felles enhet for forebygging og etterforskning
 • Felles enhet for operative tjeneste
 • Felles enhet for påtale
 • Felles enhet for forvaltning og sivil rettspleie

Disse enhetene er igjen delt inn i seksjoner. Eksempelvis Seksjon for etterforskning av alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt, som ligger under Felles etterforskningsenhet. Under seksjonene ligger et eller flere avsnitt.

Stabene i hvert distrikt

I tillegg til dette, jobber det folk i stabsfunksjoner i hvert distrikt. Dette er ansatte som jobber med økonomi og virksomhetsstyring av distriktet, HR og HMS eller med kommunikasjon.