TOPPLEDELSE: Fra venstre: Stabssjef Lars Aune, seksjonssjef Jørn Schjelderup, beredskapsdirektør Tone Vangen og politidirektør Benedicte Bjørnland fra Politidirektoratet, og deretter Forsvarets representanter ved generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og distriktssjef HV05, oberstløytnant Svend Roger Ovenstad.

Politiet hedret Heimevern-sjef

Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen fikk politimedaljen med laubærgren.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Politidirektoratet i en pressemelding.

Medaljen ble overragt under en markering i Politidirektoratet (POD) fredag 11. mars, med både politidirektør Benedicte Bjørnland og forsvarssjef Eirik Kristoffersen til stede.

Michelsen, som altså er sjef for Heimevernet, ble tildelt medaljen på bakgrunn av innsatsen til Heimevernets mannskaper, som bisto politiet på grensen under store deler av pandemien.

Til sammen har Heimevernet bidratt med over 70.000 soldatdøgn de siste to årene.

– Og så er det enkelte personer som fortjener en særskilt anerkjennelse: Generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen har gjennom sin store faglige dyktighet, samt personlige egenskaper, etablert et solid fundament for utvikling av samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og øvrige totalforsvarsaktører, sa Bjørnland under utdelingen, ifølge Politiet.no.

Politimedaljen med laurbærgren blir ifølge POD «tildelt politiembetsmenn, polititjenestemenn og sivilt personell som har utmerket seg på en fortjenstfull måte i sin tjeneste for politi- og lensmannsetaten».

Den har også tidligere blitt tildelt personer i Forsvaret, skriver POD.

Powered by Labrador CMS