John Roger Lund, leder for Oslo-politiets driftsenhet Øst, foreslår at politiets forebyggere kan ha kontortid i utsatte bydeler i hovedstaden. Her fra en pressekonferanse våren 2018, da Oslo politidistrikt satte inn en rekke tiltak for å bøte på problemer i driftsenhetens bydeler.

Vurderer «lensmannsmodell» i Oslo

Politiet i Oslo øst vil revitalisere politipost-tankegangen, og vurderer forebyggere med fast kontortid sammen med bydelsadministrasjonen.

Publisert

Det ble ramaskrik i lokalmiljøet på Holmlia da politiposten – etter 33 års drift – ble lagt ned ved årsskiftet, og politiet istedenfor gikk over til mobile politiposter.

Nå kan politiet igjen få en fast tilstedeværelse i bydel Søndre Nordstrand.

– Vi vurderer et konsept for utsatte bydeler i Oslo Øst, med samlokalisering med bydelsadministrasjonene. For eksempel at to av politiets forebyggere har kontortid fra 9-16 hver dag, sier John Roger Lund, lederen for Oslo-politiets driftsenhet Øst.

Han understreker at dette fortsatt er på tankestadiet, men at ideen er forankret hos politimester Hans Sverre Sjøvold.

– Han er positiv til at vi ser på andre muligheter enn de vi benytter i dag. Slik at vi kommer mye nærmere brukerne og samarbeidspartnerne, sier Lund.

12 forebyggere per bydel

Det siste halvannet året har innbyggerne på Oslo øst, særlig i bydel Søndre Nordstrand, opplevd en oppblomstring av gjengrelatert kriminalitet. Flere skuddepisoder på åpen gate har skapt frykt blant innbyggere – og engasjement helt opp til Riksadvokaten og politisk ledelse i Justisdepartementet.

I fjor fikk politiet 30 millioner gjennom statsbudsjettet til å bekjempe problemene; en satsing som blir videreført i år. Samtidig fikk politiet og Kriminalomsorgen ytterligere 40 millioner i årets statsbudsjett til samme formål.

En del av pengene har politiet brukt til å ansette dedikerte forebyggere i Oslo øst. Lund forteller at politiet har styrket hver av de utsatte bydelene med ti forebyggere.

Nå er det 12 forebyggere i hver av disse bydelene.

– Jeg tror det vil være god ressursutnyttelse at forebyggere har kontortid i bydelene. Med unntak av skolene, sitter alle våre samarbeidsaktører i det offentlige der bydelsadministrasjonen er. Dette blir på en måte en revitalisering av politipost-tankesettet, men med en mye tettere knytning opp mot politiets samarbeidspartnere, sier han.

Faste folk

Det er bydelene Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner, Alna og Indre Oslo at forslaget kan være aktuelt for.

– Vi begynner nå å se på å informere politikere og andre, for å se hvordan de reagerer på forslaget. For vi er avhengige av at kommunen og bydelene synes dette er et godt forslag, fortsetter Lund.

Han kaller dette for en slags «lensmannsmodell», med henvisning til at det i politidistriktene gjerne er vanlig at lensmannen holder hus sammen med kommunen.

– Dette handler om kvalitet opp mot samarbeidspartnerne. Får vi gjennom en slik type tenkning, tror jeg det vil gagne oppdraget vårt i enda større grad.

– Tenker du at det skal være faste politifolk i bydelene?

– Jeg tenker det er viktig at det blir forholdsvis faste folk, men at de rulleres internt i bydelsadministrasjonens forebyggingsteam og bydelsteam. Men at det er de faste, så de kjenner samarbeidspartnerne og bydelene godt. Jeg tror dette vil gi større fleksibilitet, svarer Lund.

Powered by Labrador CMS