Politimesteren i Finnmark ønsker å flytte Reinpolitiet fra FEFE til GDE.
Politimesteren i Finnmark ønsker å flytte Reinpolitiet fra FEFE til GDE.

Frykter at reinpolitiets oppgaver drukner i annet politiarbeid

Men politimester Ellen Katrine Hætta gir garanti om at reinpolitiets primæroppgaver fortsatt skal være arbeid opp mot reindrift.

Publisert

Etter en lang prosess med flere arbeidsgrupper over flere år, har politimester Ellen Katrine Hætta foreslått at Reinpolitiet omorganiseres, og flyttes fra Felles enhet for forebygging og etterretning (FEFE) og til Geografisk driftsenhet (GDE). Det er allerede besluttet at Reinpolitiets patruljer skal ha oppmøte og utgangspunkt for tjenesten i Alta, Karasjok, Kautokeino og Tana. Nå gjenstår forhandlingene om å flytte Reinpolitiet fra FEFE til GDE.

Bjørn Tharaldsen, leder for Politiets Fellesforbund i Finnmark, forteller at de opplever at prosessen har vært god, men at flere av de ansatte frykter at flere av reinpolitiets oppgaver vil drukne i andre politioppgaver i den geografiske driftsenheten.

- Det man frykter er at primæroppgavene blir spist opp av arbeidsoppgavene i GDE-en, og at det fører til at de er mindre ute av kontoret, sier Tharaldsen.

- Men politimesteren har gitt en garanti for at Reinpolitiets primæroppgaver ikke skal spises opp av annet politiarbeid. Det er bra. Da blir oppgaven vår heller å følge med i etterkant, for å se at det blir fulgt opp, sier han.

Ikke enstemmig

Bjørn Tharaldsen, leder for Politiets Fellesforbund i Finnmark.
Bjørn Tharaldsen, leder for Politiets Fellesforbund i Finnmark.

I et skriv på politiets intranett Kilden, skriver politiet i Finnmark at «det har vært ulike synspunkter på organisering og oppgaver i de ulike arbeidsgruppene. Rapporten som er lagt frem er ikke enstemmig med forslag på alle punkter som kan danne grunnla for beslutninger. Derfor har politimesteren etter drøfting i strategisk ledergruppe gjort en helhetlig vurdering som grunnlag for den nye organiseringen som nå foreslås.»

Bjørn Tharaldsen forklarer at alle har vært innforstått med at det må skje en omorganisering, men det har vært uenigheter rundt hvordan dette skal gjennomføres.

- Det er en forståelse for at man må utnytte ressursene bedre, og politimesteren ser et potensiale for at Reinpolitiet kan utnyttes enda mer i GDE-en. Nå har politimesteren gitt garantier om at man skal verne om Reinpolitiets primæroppgaver. En del av tingene som skal nedprioriteres kan det være uenighet om, men det er politimesterens styringsrett å bestemme hva som er prioritert, sier Tharaldsen.

- Men vi vil jobbe for at fremtiden til Reinpolitiet blir best mulig, og at primæroppgavene blir ivaretatt og at arbeidsvilkårene blir gode. Erfaring fra tidligere prosesser i Finnmark er at vi er gode på omstilling og gode på å ivareta de ansatte, sier han.

- Skal være til stede for reindriften

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, forteller at den viktigste grunnen for omorganiseringen er å kanalisere arbeidet inn mot reindriften og primæroppdraget.

- Vi skal være til stede for reindriften og gi reindriftsutøverne bedre polititjeneste enn det jeg synes vi har evnet til nå, sier Hætta.

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.
Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

- Hele politiet er i endring og vi må ha reinpolitiet med på disse endringene og svare til samfunnets behov. Reinpolitiet har i det store og hele vært uendret siden 1949 da de ble etablert. Det er viktig at vi oppdaterer Reinpolitiet for å ivareta dagens behov og HMS, sier hun.

Hun forklarer at de fram til i dag har hatt patruljer på jobb bestående av kun en person.

- Slik kan vi ikke ha det. Dette er ikke gunstig med tanke på HMS. Ved at vi får Reinpolitiet inn i GDE får vi også en større andel ansatte, og hvis vi mangler en person til patrulje vil vi kunne fylle opp med folk fra GDE, og motsatt. Det vil også være en fordel for Reinpolitiet å få mengdetrening i de oppgavene GDE-ene gjør. Reinpolitiet kan også bidra med sin kunnskap til GDe-ene, sier Hætta.

Politimesteren bekrefter at hun har gitt en garanti for at Reinpolitiets primæroppgaver ikke skal bli «spist opp» av annet politiarbeid i GDE-en.

- Det er reindriften som er primæroppgaven til Reinpolitiet. Vi skal være til stede og gi etterretning og etterforskning innenfor reindrift. Det er ikke meningen at Reinpolitiet skal inn i ordinær vakt og beredskap, som de har vært engstelige for. Men vi skal tilpasse tjenesten ut fra behovet, sier hun.

- Hvis det er enkelte oppgaver Reinpolitiet gjør i dag som skal nedprioriteres, hvilke er dette?

- Mange av oppsynsoppgavene vi har gjort tradisjonelt er noe vi må se på. Her har Statens naturoppsyn en viktig jobb, som de kanskje må gjøre mer uten oss. Det er også Finnmarkseiendommen (FEFO) som selger jaktrettigheter på sin grunn, så det er et spørsmål i hvor stor grad vi skal drive oppsyn med ulovlig jakt på FEFOs grunn. Og i hvor stor grad den typen virksomhet skal gå på bekostning av behovet som reindriftsnæringen har for polititjeneste, sier Hætta.

- Jeg synes det er godt at vi har fått landet oppdraget så langt, og det tror jeg de ansatte også synes. Nå er det kun forhandling om organisatorisk plassering som gjenstår. Det er ikke endelig bestemt at Reinpolitiet skal flyttes til GDE, så dette skal vi forhandle om videre, sier hun.

Powered by Labrador CMS