Politiet må hanskes med korona-saker

Folk som bryter karantene, arrangerer fester eller hoster på ansatt på legekontor fører til at politiet må gripe inn. To politidistrikt har gitt ut bøter.

Det har blitt innført strenge restriksjoner for å hindre smitte av koronaviruset. Men ikke alle følger myndighetenes retningslinjer. Politiets arbeidshverdag rundt om i landet blir derfor også preget av å passe på at folk følger lover og regler som er satt. 

I helgen registrerte Vest politidistrikt 50 oppdrag relatert til koronaviruset. Ett av dem førte til at en person ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner, for brudd på smittevernloven § 4.3. Personen var bekreftet smittet av koronaviruset, og brøt likevel isolasjonen og dro på en fest natt til søndag. Dersom personen ikke betaler forelegget, risikerer vedkommende fengsel i 40 dager. 

Men det er ikke bare i Vest politidistrikt politiet har måttet gripe inn. Politiforum har snakket med flere politidistrikt, som også hadde en rekke koronarelaterte oppdrag i helgen. 

- Tidsspørsmål

I Agder politidistrikt har de registrert totalt 28 koronarelaterte oppdrag, fra fredag klokken 00:01 til 23:59 på søndag, og sakene politiet har vært involvert i har variert.

- Noen vinningssaker, noen ordensoppdrag, noen tips om ansamlinger av folk og noen meldinger om folk på hytter. Ingen alvorlige saker, sier kommunikasjonsrådgiver Kim Nystøl i Agder politidistrikt.

Her har det ikke blitt gitt ut bøter for brudd på smittevernloven. Det har de heller ikke gjort i  Trøndelag politidistrikt.

- Men det er vel et tidsspørsmål før det skjer. Det tvinger seg nok frem på et tidspunkt, sier Frank Brevik, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt. 

Her har de hatt 24 koronarelaterte oppdrag, fra klokken 15.00 på fredag til og med søndag natt. 

- Det er mest fester, personer som har vært i utlandet og som ikke er i karantene, og at mange folk er samlet, sier Brevik.

Han opplyser at de fokuserer på å jobbe forebyggende. 

Fikk forelegg

Innlandet politidistrikt opplyser at de per 23. mars har registrert tre saker om brudd på smittevernloven. 

Johan Martin Welhaven, påtaleansvarlig i Innlandet politidistrikt.

- Alle sakene omhandler brudd på reglene om karantene, hvorav to av sakene gjelder passering av grensa fra Sverige til Norge. En person i Kongsvingerområdet er gitt forelegg med bot på kroner 20.000 for brudd på karantene etter utenlandsopphold. Sakene som gjelder grensepasseringer er ikke påtaleavgjort. I disse sakene etterforskes de mistenkte også for andre forhold, skriver Johan Marin Welhaven, påtaleansvarlig i Innlandet politidistrikt, i en e-post til Politiforum. 

Han legger til at de andre forholdene som også etterforskes i sakene om grensepasseringer for eksempel kan være å unndra seg kontroll, falsk identitet og mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. 

- Vi etterforsker også en sak hvor en vekter på et kjøpesenter i Kongsvinger opplevde at en mann kom mot ham og med vilje hostet ham rett i ansiktet. Vekteren meldte fra til politiet, men da politiet kom til stedet, var mannen forsvunnet. Vi har opplysninger som kan føre oss frem til vedkommende, skriver Welhaven. 

I forrige uke hadde politidistriktet en sak med en person som ble anmeldt for å ha hostet mot en ansatt på et legekontor på Innlandet, samtidig som han ga uttrykk for at han hadde «100 prosent koronasmitte». Vedkommende ble pågrepet av politiet etter å ha forlatt kontoret.

Han vedtok et forelegg på 10 000 kroner for overtredelse av straffeloven paragraf 187. Welhaven opplyser at de i dette tilfellet ikke anvendte de nye reglene i smittevernloven. 

- Når det gjelder antall meldinger om brudd på karantene og så videre, får vi meldinger i ulike kanaler, både via e-post og Messenger. I de aller fleste tilfellene vil råd og veiledning om de aktuelle bestemmelsene være den mest riktige fremgangsmåten for politiet, eventuelt med pålegg etter politilovens paragraf 5, jamfør paragraf 7, skriver han. 

Bryter karantene

I Øst politidistrikt hadde de hele 57 oppdrag relatert til koronasituasjonen, fra klokken 15.00 på fredag til klokken 08.00 mandag morgen. Dette innbefatter blant annet fester, ungdomsansamlinger, andre ansamlinger på offentlig sted, fotballspilling og et utested som holdt åpent når det skulle ha vært stengt. Noen av sakene er også relatert til grensa mot Sverige og Oslo lufthavn. 

- Det er også brudd på karantenereglene og hendelser hvor pågrepne hevder seg koronasmittet. Vi har også hatt et tilfelle i en trafikkulykke, hvor føreren av den ene bilen var smittet av korona. Så vi har en del oppdrag og hendelser knyttet til dette, sier Ronny Samuelsen, operasjonsleder ved Øst politidistrikt. 

- Vi oppfordrer sterkt til å ikke bryte karantenereglene, for å unngå at man smitter andre, og dernest for å unngå at det får konsekvenser for andre, som nødetatene, sier Samuelsen. 

Åtte politifolk i karantene

I Finnmark politidistrikt er få personer smittet av koronaviruset, og det er også få hendelser for politiet knyttet til korona-situasjonen. Bjørn Tormod Syversen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, forteller at de i helgen hadde to oppdrag knyttet til dette. Det ene førte til at åtte politifolk måtte i karantene. 

- Vi hadde et oppdrag i Kirkenes med en voldsepisode, hvor åtte politifolk havnet i karantene, fordi det er mistanke om at mistenkte i saken er smittet. Denne personen er blitt testet. Men vi har god operativ kapasitet, så det er ingen fare med bemanningen, sier Syversen. 

Han forklarer at det andre koronarelaterte oppdraget består av vakthold utenfor boligen til en person som ikke ønsker å sitte i karantene, for å sørge for at vedkommende ikke går ut. Vedkommende har en person i sin nære familie som er smittet av koronaviruset. 

- Vi har vakthold utenfor boligen til en person i et belastet miljø, som ikke skal gå ut. Vi har vakthold utendørs frem til vi kan ta prøve av personen, sier Syversen. 

- Vi har også store kommuner her og mange har hytter i egen kommune, så her er det ikke kriminellt å dra på hytta, legger han til.  

- Truet med smitte

I Sør-Vest politidistrikt har de også hatt flere oppdrag i løpet av helgen.

- Politidistriktet har 14 oppdrag knyttet til korona i perioden. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er oppdrag som er knyttet til påvist smitte. Flere av oppdragene er kodet som korona-relatert fordi mannskapene har gjort sikkerhetsmessige tiltak med tanke på mulig smitte. Dette utgjør fire av de 14 oppdragene, forteller seniorrådgiver Linda Merethe Lie Leifsen i stab for kommunikasjon i Sør-Vest politidistrikt.

Videre kan to av sakene knyttes til bistand til helsevesen, tre gikk ut på ansamling av folkemengder og like mange kan knyttes til melding om folk i hytte. De resterende sakene fordeler seg slik:

- En til sjekk av utenlandsk næringsdrivende som kom til Norge etter 12. mars og én til verbal trussel om at vedkommende var smittet. Sør-Vest politidistrikt har så langt ikke gitt bøter for brudd på smittevernloven. Oppdrag knyttet til opphold på hytta er løst ved at politiet har ringt hytteeier og oppfordret til å følge myndighetenes råd, sier Lie Leifsen.

Ole Bredrup Sæverud, politimester i Sør-Øst.

Møre og Romsdal politidistrikt kommer hakk i hæl. Her har de registrert 13 oppdrag som kan relatere seg til koronasaker. Her har de blant annet vært innom noen fotballbaner.

- Dette endte ikke i straffesaker, men var mer dialog med et forebyggende siktemål, sier kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise i Møre og Romsdal politidistrikt. 

- Folk er flinke

Sør-Øst politidistrikt har loggført i overkant av 10 oppdrag, fra fredag ettermiddag til mandag morgen, som er relatert til koronasituasjonen. 

- Folk er flinke til å forholde seg til de føringene som er gitt, og det er viktig som en del av den nasjonale dugnaden vi alle bidrar til, for å begrense smittespredning. Noen  av oppdragene er løst av patrulje, og noen ble løst per telefon, sier Ole Bredrup Sæverud, politimester i Sør-Øst. 

Han forteller at politiet i Sør-Øst mottar mange henvendelser som gjelder koronaviruset. De fleste henvendelsene kommer inn på telefonen, særlig på 02800. 

- Her forsøker vi å gi gode svar og henvise til rett instans når det er riktig. Nettpatruljen har hatt i overkant av 130 henvendelser som både gjelder tips, veiledning og spørsmål knyttet til regelverket, sier Sæverud. 

Henvendelsene politiet får gjelder blant annet hva folk skal gjøre for å få løst konkrete oppgaver, for eksempel knyttet til pass, førerkort og oppholdskort. Sæverud legger til at politiet i tillegg mottar en del spørsmål knyttet til regelverket og tolkning av karantene-reglene, i tillegg til tips om personer man mener bryter reglene. 

To saker etterforskes

Oslo politidistrikt opplyser at de per nå ikke gir ut informasjon om antall koronarelaterte oppdrag.

- Vi har per nå hatt tre saker som går på brudd på smittevernbestemmelsene. Den ene er henlagt og de to andre er ikke avgjort. Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva disse sakene handler om, sier Eirik Wilmann, seniorrådgiver i kommunikasjonsstaben i Oslo. 

- Vi får meldinger fra tid til annen som for eksempel handler om ansamling av folk, og folk som bryter karantene. Alle disse henvendelsene prioriteres opp mot tilgjengelige ressurser og alvorlighetsgrad. Det hender vi sender patruljer til denne typen oppdrag, sier Wilmann. 

I Nordland politidistrikt har de ikke hatt noen saker som direkte er knyttet til korona i løpet av helgen. 

Blåste på en vekter

 Også i Troms politidistrikt har politiet rykket ut til koronarelaterte oppdrag.

- Det kan være utfordrende å vite med sikkerhet hvilke oppdrag som har vært koronarelatert, men det er bare registrert et fåtall oppdrag med direkte knytning. Det er tre meldinger om brudd på karantenebestemmelsene, hvor personer i karantene har dratt på hytta eller møtt opp på fest, forteller Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Han leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE) i Troms.

I tillegg er det to meldinger om fester hvor det har samlet seg 15-20 personer. Hendelsene har ikke medført reaksjoner fra politiet. Det generelle inntrykket er at de aller fleste innretter seg etter bestemmelser og anbefalinger som blir gitt, fortsetter han.

Myrvoll forteller at det ikke er gitt bøter for brudd på smittevernlovgivning.

- Det er skrevet ut et koronarelatert forelegg for hensynsløs adferd, straffelovens §266. En mann blåste på en vekter og hostet på en butikkansatt, før han hevdet at han hadde koronavirus, avslutter han.

 

Powered by Labrador CMS