LANDETS HØYESTE TILLIT: Ifølge Politiets innbyggerundersøkelse 2017 troner Oslo politidistrikt i toppen når det gjelder å ha størst tillit hos befolkningen.
LANDETS HØYESTE TILLIT: Ifølge Politiets innbyggerundersøkelse 2017 troner Oslo politidistrikt i toppen når det gjelder å ha størst tillit hos befolkningen.

Folk har størst tillit til Oslo politidistrikt - minst til Finnmark politidistrikt

Årets innbyggerundersøkelse er klar.

Publisert

Onsdag presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård årets innbyggerundersøkelse, som måler innbyggernes tillit til politiet.

Det er Ipsos som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag for Politidirektoratet.

Blant alle landets politidistrikter troner hovedstaden i toppen. 

Hele 86 prosent av innbyggerne i Oslo politidistrikt svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politidistriktet, noe som er en økning på to prosentpoeng siden fjorårets undersøkelse.

Det gjør politimesteren svært fornøyd.

– Jeg er godt fornøyd med de gode resultatene. Til tross for at det er her flest innbyggere opplever kriminalitet har vi høyest tillit, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til politiets nettsider.

Lavest score får politiditriktet på spørsmålet om politiet har regelmessig kontakt med innbyggerne i deres lokalområde. Kun 27 prosent mener vi har det, men 38 prosent er uenig eller delvis uenig.

FORNØYD: Politimester Hans Sverre Sjøvold sier de har gode resultater på de aller fleste områder, men at de skal ta for seg punktene hvor innbyggerne er mindre fornøyd når det gjelder kontakt med innbyggerne i lokale områder.
FORNØYD: Politimester Hans Sverre Sjøvold sier de har gode resultater på de aller fleste områder, men at de skal ta for seg punktene hvor innbyggerne er mindre fornøyd når det gjelder kontakt med innbyggerne i lokale områder.

– På de aller fleste spørsmålene har vi svært gode resultater. Men vi skal uansett ta med oss de punktene hvor innbyggerne er mindre fornøyd med oss enn andre distrikter, og se hva vi kan gjøre for å endre dette, sier Sjøvold.

Dermed har Oslo politidistrikt gått forbi Trøndelag politidistrikt, som var på topp i fjor. Samtidig viser også Sør-Øst stor framgang, som i år havner på en 3.plass - mot en 10.plass i 2016.

Lavest tillit i Finnmark

I bunnen med minst tillit av alle landets politidistrikter ligger Finnmark politidistrikt.

Til tross for at innbyggerne er fornøyde med blant annet politiets synlighet, kommer politidistriktet dårligst ut når det gjelder responstid.

Ifølge undersøkelsen, er 31 prosent helt eller delvis uenig i at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp, som tilsvarer 17 prosentpoeng mer enn landsgjennomsnittet.

På dette området har utviklingen vært nedadgående.

I 2015 var 60 prosent enige i at politiet kom raskt til stedet, mens andelen var 48 prosent i 2016 og 2017. Ipsos understreker at resultatene må ses i lys av distriktets lave befolkningstetthet, hvor innbyggerne er spredt over et større geografisk område.

LAVEST TILLIT: Ifølge undersøkelsen ligger Finnmark lavest når det gjelder tillit hos befolkningen. Resultatene må ses i lys av distriktets lave befolkningstetthet, hvor innbyggerne er spredt over et større geografisk område, noe som er utfordrende for Finnmark-politiet.
LAVEST TILLIT: Ifølge undersøkelsen ligger Finnmark lavest når det gjelder tillit hos befolkningen. Resultatene må ses i lys av distriktets lave befolkningstetthet, hvor innbyggerne er spredt over et større geografisk område, noe som er utfordrende for Finnmark-politiet.

Samlet sett - for alle landets politidistrikter - viser undersøkelsen at tilliten til politiet øker. 83 prosent av innbyggerne har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, en økning på to prosentpoeng fra i fjor.

Bekymret for nettkriminalitet

For første gang er innbyggerne i Norge mest bekymret for å bli rammet av nettbasert kriminalitet. Tidligere år har innbyggerne vært mest bekymret for å bli rammet av trafikkfarlige hendelser.

På spørsmål om hvilke typer hendelser innbyggerne er mest bekymret for å bli rammet av, svarer 32 prosent nettsvindel.

– Dette speiler den endringen vi ser i kriminalitetsutviklingen. Kriminaliteten reduseres, blir mer kompleks og organisert og den flytter seg fra den fysiske verden til den digitale verden. Det gjør den vanskeligere å oppdage og mer krevende å etterforske, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til politiets nettsider.

Samtidig som nettsvindel ligger øverst på listen over bekymringer, har innbyggerne ganske lav tiltro til politiets håndtering av ulike former for kriminalitet på nettet. Bare 1 av 3 har tiltro til at politiet håndterer nettsvindel og trakassering på nett på en god måte.

Politiet må endre seg i takt med endringer i samfunnet og kriminaliteten, mener Humlegård.

– Vi er i gang med en digital satsing med blant annet nettpatruljer og et cyberkrimsenter som etableres i år, men vi ønsker å prioritere disse oppgavene i langt større grad enn hva vi har gjort så langt. Dette er et ressurs- og tidkrevende arbeid som stiller krav til oss når det gjelder spisset kompetanse, IKT-verktøy og kapasitet. Vi har en stor jobb foran oss og trenger solide budsjetter framover for å levere på de oppgavene vi er satt til å gjøre.

Powered by Labrador CMS