- For å sikre at politiets helikopterberedskap i Nord-Norge blir ivaretatt foreslår regjeringen å leie inn sivile helikoptre. Vi vil øke bevilgningen til politiet med totalt 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, har justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr, tidligere uttalt. 

Ny redningshelikopterbase

Regjeringen har besluttet at det etableres en midlertidig løsning i Hammerfest med ett helikopter fra 1. januar 2020, inntil en offentlig anbudsprosess er gjennomført og en leieavtale for sivile helikoptre er på plass.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge tas det også sikte på å etablere en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Denne basen legges til rette for å dekke politiets spesielle behov med dagens beredskap på en time. 

LES OGSÅ: Helikopteravtale til 250 millioner