Skyldig? Noen ganger tar politiet fryktelig feil

Politiet har forsket på seg selv og funnet ut at deres etterforskningsmetoder kan føre til justisfeil og justismord skriver A-magasinet.

Publisert Sist oppdatert

I februar 2000 ble Stein Inge Johannessen feilaktig siktet og varetekstfengslet for drap på en nabo. Hovedvitnet, som påsto hun hadde sett Johannssen komme ut av den dreptes leilighet med blodige klær, viste seg å være psykisk syk.

Etter to års lang ventetid, mens politiet forberedte tiltalen, meldte den ekte morderen seg. Han meldte seg for å forhindre et justismord.

Hvordan kunne politiet trekke en så feil slutning?

Det har politioverbetjent i Oslo politidistrikt, Asbjørn Rachlew, forsket på i fem år. Like før nyttår forsvarte han sin doktoravhandling "Justisfeil ved politiets etterforskning - noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak".

I innledningen til doktoravhandlingen skriver han om etterforskningen mot Stein Inge Johannessen:

"Alt vi presterte, var å konstruere vår egen versjon av hva som hadde skjedd. Flere la sogar sin egen profesjonelle stolthet ned i arbeidet, som gikk ut på å tegne et overbevisende bilde av Stein Inge som drapsmann."

Ekspert på løgn og sannhet

Han peker på flere svakheter ved etterforskningsmetodene som den gang ble ledet av Ole Jakob Øglænd.

For det første peker han på at det ikke ble gjort opptak av avhøret med "kronvitnet" som ble et helt sentralt bevis i straffesaken mot Johannsen. På den var det i ettertid umulig å vite i hvilken grad hun ble påvirket av ledende spørsmål fra etterforskerne.

For det andre gjorde politietterforskeren som avhørte vitnet en kritisk justisfeil da han mente å kunne se på kroppsspråket at hun pratet sant. Det er umulig å være sikker på det. Selv for den mest garvede etterforsker.

For det tredje gikk etterforskerne ut i fra at fordi Johannessen løy om drapskvelden, så styrket det mistankene mot ham. Johannessen løy fordi han hadde levd et utagerende liv den siste tiden, og ønsket ikke å bli dratt i andre straffesaker.

Bedre nå

Rachlew mener norsk politi har tatt flere viktige skritt som har hevet kvaliteten på etterforskningen. Videoopptak er blitt standard under sentrale avhør, og det er utdannet instruktører som lærer bort forskningsbaserte avhørsmetoder til kolleger. Han tror det neste skrittet nå blir å fagutdanne etterforskningsledere. I England er dette standard praksis.