Marit K. Strand, stortingsrepresentant i Senterpartiet.

DEBATTINNLEGG

Konsulentbruk i politiet

Politiets konsulentbruk og økning i sentralt byråkrati har est ut under denne regjeringen, mens distriktene har blitt tappet for politifolk og ressurser.

Publisert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Senterpartiet er kritiske til økningen i konsulentbruk i politiet. Dette bør heller gå til faste stillinger, mener jeg. Min påstand om økt konsulentbruk i politiet ble gjennomgått av faktisk.no da jeg hevdet at konsulentbruken i politiet har økt med 70 prosent under denne regjeringen. Jeg baserte uttalelsen på informasjon fra politiets ressursanalyser.

Faktisk.no klarte heller ikke, etter nesten tre uker med arbeid, å konkludere hvor mye konsulentutgiftene har økt. Poenget mitt var ikke prosentstørrelsen. Vi ser at det er vanskelig å konkludere med dette da utgiftene til konsulenter har blitt regnskapsført ulikt gjennom flere år, og at tallene fra politiet, Justisdepartementet og statsregnskapet viser ulike summer. Poenget er at politiets konsulentbruk og økning i sentralt byråkrati har est ut under denne regjeringen, mens distriktene har blitt tappet for politifolk og ressurser.

For folk i Oppland er de mest synlige konsekvensene av regjeringens politikk nedleggelse av lensmannskontor og nedbemanning i distriktene. Konsekvensene av dette har vi blant annet sett med at brannvesenet i større og større grad må gjøre politioppgaver. Senterpartiet er også sterkt bekymret for det forebyggende politiarbeidet som har blitt svekket gjennom regjeringas «nærpolitireform» både i byene og på bygda.

POD este ut

Regjeringen, Politidirektoratet, lokalt politi og kommunene har brukt enormt mye tid og krefter på å legge ned over 120 lensmannskontor uten at regjeringen kan dokumentere at dette verken har ført til mer operativt politi, mer tilstedeværelse eller raskere responstid.

De årlige leieutgiftene ved å legge ned 19 lensmannskontor i Innlandet politidistrikt var i 2016 på til sammen rundt 3,8 millioner kroner. Til sammenlikning vokste Politidirektoratet seg så store at de høsten 2015 måtte flytte ut av sine tidligere lokaler og inn i nytt bygg på Majorstua i Oslo. I 2019 betalte POD 70 millioner kroner til eiendom, bygg og anlegg (EBA), herunder husleie. Til sammenligning kunne vi for samme sum beholdt alle lensmannskontorene i Innlandet, Vest, Trøndelag og Troms i tillegg ansatt flere titalls politifolk.

Hele Norge til gode

Saksbehandlingstiden i straffesakene har også en negativ utvikling gjennom hele reformen, bortsett fra i år da politiet fikk tid til å jobbe med restanser siden samfunnet for øvrig stengte ned pga. korona. Politiforum kunne nylig avsløre at POD kan ha brukt to milliarder kroner på IKT siden 2015. Til tross for denne enorme pengebruken er det en rekke anmeldelser folk fortsatt ikke kan gjøre på nett, og vi må fortsatt levere våpensøknader på papir hvor saksbehandlinga for Innlandet for tiden er på over 3 måneder.

Senterpartiet mener at tiden er overmoden for at pengene samfunnet bruker på politiet kommer folk til gode over hele Norge.

Powered by Labrador CMS