Spesialenheten

Publisert Sist oppdatert

Spesialenheten for politisaker

  • Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet.
  • Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.
  • Hovedkontoret ligger på Hamar, med avdelingskontor i Oslo, Bergen og Trondheim.
  • Administrativt direkte underlagt Justisdepartementet, ikke Politidirektoratet.
  • Påtalemessig underlagt riksadvokaten. Har påtalefullmakt på linje med statsadvokaten.