Pågående livstruende vold

Publisert Sist oppdatert

PLIVO

 • Forkortelse for «pågående livstruende vold».
 • Beskriver en situasjon hvor umiddelbar innsats er nødvendig for å forhindre at sivile blir skadd eller drept.
 • Skoleskyting er det mest brukte eksempelet på en slik situasjon.
 • Tidligere beskrevet som «skyting pågår» og «pågående dødelig vold».

Suksesskriterier

I PLIVO-prosedyren trekkes disse punktene fram som suksesskriterier for håndteringen av en hendelse:

 • Direkte og konkret kommunikasjon med begreper alle forstår.
 • Sambandsdisiplin.
 • Felles situasjonsforståelse gjennom jevnlige situasjonsrapporter.
 • Handlekraft og framdrift.
 • Forståelse for konsept og system.

Tre faser

En PLIVO-aksjon består av tre faser:

 1. Varslings- og utrykningsfasen
 2. Aksjonsfasen
 3. Driftsfasen

Sonetenkning

Under aksjoner som er forbundet med økt risiko for innsatspersonell, deles innsatsområdet opp i soner som beskriver ulik grad av risiko.

HOT-zone
Området med størst risiko, hvor det pågår voldshandlinger eller er sannsynlig at gjerningspersoner oppholder seg. Som hovedregel skal kun politi med nødvendig verneutstyr og våpen oppholde seg her.

WARM-zone
Område med økt risiko for innsatspersonell. Brann- og helsepersonell uten skudd- eller stikkbeskyttende verneutstyr kan drive innsats i denne sonen når dette er avklart med politiets innsatsledelse.

COLD-zone
Område så langt fra trussel at ingen aktive sikringstiltak er nødvendige. Innsatspersonell skal som hovedregel kunne ferdes fritt i denne sonen uten særlige sikrings- eller vernetiltak.

LAST NED HELE PROSEDYREN HER