Miljøkriminalitet

Publisert Sist oppdatert

Miljøkriminalitet

  • Rammer som regel fellesgoder mer enn enkeltpersoner

Kriminalitet som rammer det ytre miljø

  • miljø- og faunakriminalitet
  • forurensningskriminalitet
  • kulturminnekriminalitet

Kriminalitet som rammer det indre miljø:

  • Arbeidsmiljøkriminalitet

Næringsmiddelkriminalitet

  • Ny type kriminalitet.
  • Gjelder ulovlige, ofte helseskadelige, tilsettingsprodukter i matvarer og dyrevelferd