Hovedavtalen

Publisert Sist oppdatert

Hovedavtalen

§ 35 annet ledd:

Arbeidstaker som tilsettes som funksjonær i

a) den organisasjon vedkommende er medlem av har rett til permisjon uten lønn i inntil 3 år.

Kilde: Hovedavtalen i Staten