Tone Vangen

Oppdatert juli 2016

Publisert Sist oppdatert

Tone Elisabeth Vangen (50)

  • Jurist fra Bodø.
  • Hun har vært dommerfullmektig ved Senja sorenskriverembete og har arbeidet i politiet bla.a. som politiinspektør.
  • Politimester i Salten politidistrikt fra 2005 til 2012. Fra 2012 til 2015 var hun fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune.
  • Politimester i nye Nordland politidistrikt fra 1. januar i år.