Bernhard Duncan Lyng

Sist oppdatert: Oktober 2012

Publisert Sist oppdatert

Bernhard Duncan Lyng
Bernhard Duncan Lyng

Navn: Bernhard Duncan Lyng

Tittel: Pensjonist

Bakgrunn: Tidligere sjef for Statoil-konsernets sikkerhets- og beredskapsstab, administrerende direktør i Industrivernet og Næringslivets sikkerhetsråd, og etterretningsoffiser med majorsgrad i Forsvaret. Han har eksamen fra Universitetet i Oslo og University of Cambridge.