Spesielle operasjoner

Publisert Sist oppdatert

Spesielle operasjoner

 • Er ett av fem avsnitt ved seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.
 • De fire andre er kriminalteknisk, etterforskning, etterretning, og teknisk og taktisk spaning.
 • Dagens Spesielle operasjoner (SO) ble opprettet som et eget avsnitt 1. februar 2012.
 • SO overtok da operative funksjoner fra STOP-prosjektet, gjeng-prosjektet og «gamle» SO.
 • «Gamle» SO vokste i sin tid ut fra URO-patruljen i Oslo politidistrikt.
 • Tradisjonelt sett har SO hovedsakelig jobbet på narkotikafeltet, men jobber i dag også innenfor menneskehandel og gjengbekjempelse.
 • SO settes også blant annet inn i forbindelse med drap, kidnapping, utpressing, vinningsforbrytelser og terror.
 • Avsnittet gir også bistand til andre politidistrikter.

Hovedoppgavene

Spesielle operasjoner har følgende hovedarbeidsoppgaver:

 • Produksjon av informasjon for bekjempelse av organisert kriminalitet.
 • Produksjon av informasjon for øvrige, høyt prioriterte saker og oppgaver i distriktet.
 • Skal utgjøre en profesjonell sivil gripegruppe, med høy kompetanse på sivil tilnærming.
 • Forebygging og straffesaksarbeid innenfor seksjonens til enhver tid prioriterte kriminalitetsområder.
 • Metodeutvikling innenfor ekstraordinære etterforskningsmetoder.

Spisskompetansen

Spesielle operasjoner skal besitt spesialkompetanse på følgende områder:

 • Informantbehandling
 • Taktisk etterretning
 • Sivil tilnærming
 • Operativ polititaktikk
 • Forebygging/avverging.