Rekordmange lensmenn har nå valgt å organisere seg i Politiets Fellesforbund (PF).
Rekordmange lensmenn har nå valgt å organisere seg i Politiets Fellesforbund (PF).

Rekordmange lensmenn i PF

Fra august i år er hele 155 lensmenn medlemmer i Politiets Fellesforbund (PF). Dette utgjør 63 prosent av lensmennene, noe som er ny rekord.

Publisert Sist oppdatert

- Det synes jeg er veldig bra, det viser at PF jobber veldig godt, også opp mot lederne i etaten, sier PF-leder Sigve Bolstad til Politiforum.

Han mener det er positivt for de fagorganiserte i politiet at så mange av lensmennene organiserer seg.

- Det er en styrke for demokratiet at også lensmennene organiserer seg, og dermed viser engasjement for å være med å påvirke egen arbeidsplass.

- En god tradisjon

PF er i konkurranse med Norsk Politilederlag om lensmenn som medlemmer. Jonny Nauste, leder i Norges Politilederlag, mener det er positivt at lensmennene organiserer seg, selv om det er hos konkurrenten PF.

- Det er en god tradisjon at de ansatte i politi- og lensmannsetaten organiserer seg, også de som blir ledere, sier han til Politiforum.

Han mener PF er et godt profesjonsforbund for polititjenestemenn og kvinner og er flinke til å rekruttere medlemmer fra de starter som studenter ved Politihøgskolen. Mange beholder medlemskapet gjennom hele politikarrieren.

- Norges Politilederlag er et alternativ fagforbund for ledere i politi- og lensmannsetaten. Våre medlemmer har gjort et valg ved å skifte fagforening og ser nytten av det.

Frykter ikke konkurransen

At det nå er 63 prosent av lensmennene som er medlem i PF, betyr at NPL taper terreng, og at PF vinner frem. Dette bekymrer ikke Nauste:

- Vi har også en økning første halvdel i år, sier han.

- Norges Politilederlag organiserer ledere fra seksjonsledere til politimestere, og halvparten av våre medlemmer er lensmenn eller politistasjonssjefer.

- Mister Politilederlaget grunnlaget for sin eksistens med under 250 lensmenn som ledere?

- Nei, Norges Politilederlag organiserer alle kategorier ledere i politi- og lensmannseaten. Vi har en eksklusiv forhandlingsrett for våre medlemmer, og mange ledere ser store fordeler med dette. Vi organiserer primært arbeidsgiverrepresentanter og selv om medlemmene har ulike faglige ståsteder har de stor nytte av våre faglige samlinger og ledernettverket vi representerer.

Statistikk over lensmenn i PF.jpg
Statistikk over lensmenn i PF.jpg

- Jeg er meget optimistisk på vegne av Norges Politilederlag og lagets fremtid, legger han til.

Vil være tilliten verdig

PFs leder Sigve Bolstad er glad for at flere av lensmennene velger PF som fagorganisasjon:

- Jeg synes det er veldig positivt at lederne organiserer seg, og at de velger PF viser at de har vurdert det dit hen at PF har mye å tilby. Det er jeg som forbundsleder stolt av, og vi skal vise dem den tilliten verdig.