Ønsker minstestandard for europeisk politi

– Vi trenger en felles minstestandard for politiet i Europa, mener avtroppende Eurocop-president Heinz Kiefer. Han støttes av både forskere og politikere.

Publisert Sist oppdatert

At politiet i EU og Schengen-området samarbeider, gir stadig nye krav til medlemsstatene. Men til tross for avanserte planer for felles arbeid, er det fortsatt store forskjeller i arbeidsforholdene – i alt fra utdanning til lønn, arbeidsmiljø og utstyr.

Eurocop, den europeiske politiunionen, har gjennom flere år reist spørsmålet om et fast minimumsnivå for polititjenestemenn i EU. Det handler ikke bare om bekjempelse av kriminalitet som sprer seg over landegrensene.

– Det dreier seg like mye om å forsvare de demokratiske rettighetene i EU. Alle borgere skal ha rett til å møte et politi av samme standard, uavhengig av hvilket land i Europa det handler om, sa Heinz Kiefer under Eurocops kongress i ­Barcelona i november.

Utsagnet kom i en debatt med en kriminolog og forsker Amadeu Recas og EU-politiker Philipp Albrecht (De grønne). Alle tre var ganske enige om at det er behov for en felles EU-standard for politifolk.

Etiske spilleregler

Vilkårene for Europas politistyrker er svært forskjellig – for eksempel i lengden og innholdet i utdanningen og hva slags utstyr politiet har. Finanskrisen har også rammet hardt. I noen land har lønningene blitt redusert så mye at en vanlig politibetjent sliter med å få endene til å møtes, noe som igjen øker risikoen for korrupsjon.

– Med et etablert minimumsnivå, for eksempel for politilønn, ville det være umulig for medlemsstatene å iverksette slike kutt, sier Kiefer.

Han støttes av kriminolog og forsker Recas.

− Men i dag, med finanskrisen i Europa, er det vanskelig å få politikerne til å forstå hvor viktig det er å prioritere dette. Akkurat derfor er det svært viktig at politiet i Europa har en minimumsstandard og felles, etiske spilleregler, sier han.

Tidligst i 2014

I 2001 ble slike felles, etiske spilleregler for politifolk vedtatt av Europarådet. Det er imidlertid ikke vedtatt av EU, blant annet fordi politiet er blant de områdene som anses å være et nasjonalt anliggende i EU. I det lange løp kan det endres, mener imidlertid politiker Albrecht. Det er i hvert fall planen for fremtiden.

– Så langt har vårt arbeid fokusert mest på å etablere en felles standard for de juridiske prosessene i EU. For eksempel at når noen mistenkes for en forbrytelse, så har de samme rett til en advokat. Politiets forhold er neste trinn, men problemet vil sannsynligvis ikke komme på dagsorden før 2014 når en ny kommisjon skal oppnevnes.