Spekulerer i konkurser

Nesten halvparten av alle konkurssaker i Oslo etterforskes aldri.

Publisert Sist oppdatert

«Seierherrene» er tvilsomme entreprenører som spekulerer i konkurser og gevinst. Økokrimsjef Einar Høgetveit mener situasjonen er prekær og meget alvorlig.

Fra 1. januar 2006 og frem til 30. juni 2007 ble det i Oslo politidistrikt foretatt 870 avgjørelser i konkursselskaper mot personer og selskaper for overtredelse av regnskapsloven.

Av disse var 365 avgjørelser henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet ved politidistriktet. Dette bekrefter politiførstebetjent Torbjørn Rasmussen ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo.

- Det handler om beinhard prioritering innen de rammer politidistriktet har til etterforskning av økonomiske straffesaker, sier Torbjørn Rasmussen.

Politiforum har fått bekreftet fra flere uavhengige kilder at skattesjefen i Oslo har en stående avtale med politimester Anstein Gjengedal om at alle konkurssaker under én million kroner ikke blir anmeldt.

- Det er klart at dette er en meget uheldig situasjon. Inntrykket er at det er stor forskjell på Oslo og resten av landet. Men vi kan ikke fortsette å ha det sånn som dette, sier Økokrimsjef Einar Høgetveit.

42 prosent

Ifølge Torbjørn Rasmussen blir 42 prosent av alle konkurssaker i Oslo aldri etterforsket. Men det er bare de tallene og sakene som er anmeldt. Mørketallene er langt høyere.

De vanligste årsakene til konkurser, er ifølge Rasmussen, ikke betalt skatt, ikke sendt inn merverdiavgift og grovt skattesvik.

- Politi- og påtalemyndigheten vil vanligvis ikke ut fra en boinnberetning starte etterforskning for overtredelse av ligningsloven og merverdiavgiftsloven uten at vi har mottatt anmeldelse fra enten ligningskontoret eller fylkesskattekontoret. Dette kan sperre for tilleggsskatt eller -avgift. Skatteetatene foretar et bokettersyn før de vurderer om de skal anmelde, eller om de skal ilegge tilleggsskatt eller -avgift. I de største selskapene kan det da i verste fall dreie seg om år før politiet blir koblet inn i sakene, sier Rasmussen.

Politiforum vet at mange firmaer nå registrerer seg i Oslo nettopp for å hindre innsyn i hva som skjer når de kjører firmaer konkurs. I mellomtiden brukes økonomietterforskere til fremstillinger i retten. I tillegg så praktiseres det nå slik at de som ønsker å anmelde økonomi- og miljøsaker til Økokrim først må sjekke om saken vil bli etterforsket før de anmelder. Hvis de får vite at saken ikke blir etterforsket - blir saken heller ikke anmeldt. Det gir betydelige mørketall i forhold til å synliggjøre omfanget av denne kriminaliteten. Dette får Politiforum bekreftet fra flere hold.

Bor andre steder

- Det vi ser, er at mange av dem som går konkurs ikke bor i Oslo. Ofte er det snakk om personer med falsk eller lånt identitet. Vi snakker om store millionbeløp som går tapt for Staten og for næringslivet. Så ja - det er et stort problem, bekrefter Rasmussen.

Politiet i Oslo bekrefter også at det kan tyde på at det innen bygg- og anleggsbransjen har avtatt med nyregi­streringer i hovedstaden, men at antallet konkurser innenfor bransjen vil øke fremover på grunn av minkende byggeaktivitet og dermed færre oppdrag for entreprenørene.

- Mange personer som har etablert selskap i Norge de siste årene kommer fra Polen, Baltikum (Estland, Latvia og Litauen) og Balkan (tidligere jugoslavisk område), bekrefter Torbjørn Rasmussen.

Powered by Labrador CMS