Kristian Loraas, hovedtillitsvalgt ved Felles operative tjenester og oppdragsleder, konstaterer en tøff arbeidshverdag for de ansatte på operasjonssentralen. I tillegg opplever de å få ulik lønn for samme arbeid.
Kristian Loraas, hovedtillitsvalgt ved Felles operative tjenester og oppdragsleder, konstaterer en tøff arbeidshverdag for de ansatte på operasjonssentralen. I tillegg opplever de å få ulik lønn for samme arbeid.

De gjør samme jobb på samme sted, men arbeidsgiver vil ikke gi dem samme lønn

Nekter å gå med på utjevning av lønna på operasjonssentralen i Øst.

Publisert

– Vi gjør vår jobb 100 prosent uansett, men det er klart at det blir en misnøye som sprer seg, sier oppdragsleder og hovedtillitsvalgt ved Felles operative tjenester i Ski, Kristian Loraas.

I politihuset i Ski har operasjonssentralen for hele Øst politidistrikt sittet samlet siden 7. mars, da operasjonssentralene i Sarpsborg og Lillestrøm ble lagt ned. De ansatte fra de ulike sentralene tok med seg ulike erfaringer og ulik lokalkunnskap inn i den nye operasjonssentralen – og de tok også med seg ulik lønn.

Oppdragsledere i gamle Østfold hadde nemlig lønnstrinn 61, gamle Follo lønnstrinn 62 og gamle Romerike lønnstrinn 63. Med dagens lønnstabell gir det et spenn fra 534.100 kroner til 555.100 kroner. Den forskjellen er opprettholdt også i nytt distrikt, tross i at de ansatte nå jobber på samme sentral og gjør de samme oppgavene.

Ledelsen i Øst politidistrikt vil ikke gå med på å jevne ut lønna. Det liker blant annet ikke tillitsvalgt Loraas.

– Det sender et signal fra ledelsen om at jobben vi gjør ikke er så viktig. Vi må huske på at det er disse ansatte som tar de akutte beslutningene. Vi mener jobben vår er viktig, sier Loraas.

Har budsjett på 1,7 milliarder – vil ikke jevne ut for 156.000 kroner

Operasjonssentralen i Øst har i det siste vært i fokus fordi lav bemanning har ført til at sentralen ikke har klart å svare på 112-anropene tidsnok. Siden oppstart 7. mars har de ansatte ifølge de tillitsvalgte hatt 2500 overtidstimer, noe som tilsvarer 20 timer hver dag. For de ansatte betyr det kortere matpauser og fravær av toalett- og skjermpauser.

Kristian Loraas, hovedtillitsvalgt ved Felles operative tjenester i Øst politidistrikt.
Kristian Loraas, hovedtillitsvalgt ved Felles operative tjenester i Øst politidistrikt.

– Det tyder på at man er få, og det tærer på. Det er blitt vanskelig å få folk til å jobbe overtid, konstaterer Loraas.

Espen Orud, nestleder i Politiets Fellesforbunds lokallag i Øst, mener det å jevne ut lønna hadde fjernet frustrasjon fra de ansattes allerede belastede hverdag. Til sammen vil en lønnsutjevning koste 156.000 kroner, har lokallaget regnet ut.

– Dette er en gruppe som opplever at arbeidsplassen flyttes og at de får nye rutiner. Lønnsforskjellene er selvsagt et ekstra irritasjonsmoment. Hvis man fjerner en kilde til frustrasjon, så vil ansatte være mer motiverte til å brette opp ermene ytterligere. Det fjerner ikke alle problemer ved operasjonssentralen, men det har en signaleffekt, sier Orud.

Han sier at PF lenger har jobbet for å få jevnet ut det de mener er ubegrunna lønnsforskjeller som oppstod da distriktene ble slått sammen. Orud synes det er rart at et distrikt med budsjett på 1,7 milliarder kroner ikke kan ta seg råd til å øke lønna med til sammen 156.000 kroner.

– Distriktet hadde også et mindreforbruk på 44 millioner kroner i fjor. Det er merkelig at man da ikke kan innfri et så billig krav som et av tiltakene for å øke motivasjonen til å bli værende her. Det er heller ikke sånn at vi som fagforening har krevd lønnsutjevning for mange gjennom denne reformen. Vi har vært moderate og nøyd oss med utjevning ved lønnsoppgjør og nye utlysninger. Men i denne saken er det ansatte som trenger å føle seg sett, mener Orud.

Lokallager i PF Øst, Hans-Kristian Ek, og hovedtillitsvalgt Kristian Loraas
Lokallager i PF Øst, Hans-Kristian Ek, og hovedtillitsvalgt Kristian Loraas

Mener lønnsforskjellene ikke er ubegrunnede

Leder i Politiets Fellesforbund i Øst, Hans-Kristian Ek, sier at det er forskjellene i seg selv som oppleves som frustrerende, ikke lønnsnivået. Hvis det ikke blir enighet i saken, som nå skal opp mellom Politiets Fellesforbund og Politidirektoratet sentralt, kan den ende i Statens lønnsutvalg. Der har politifolk fått medhold i lignende saker før.

– Godt begrunna lønnsforskjeller er OK det, men her har vi altså noen av distriktets mest erfarne oppdragsledere som har mindre lønn enn andre. Vi er klare for å ta saken inn til Statens lønnsutvalg dersom det ikke blir enighet mellom POD sentralt og PF sentralt, sier Ek.

At lønna mellom oppdragslederne er ulik, tross samme jobb, er politiledelsen i Øst imidlertid uenig i. HR- og HMS-sjef i distriktet, Britt Stine Strand, mener det bør være forskjeller blant de ansatte.

– Ledelsen i Øst politidistrikt mener at lønnsforskjellene mellom oppdragsledere ved operasjonssentralen ikke er ubegrunnede. Dagens avlønning er et resultat av de tidligere politidistriktenes lønnspolitikk. Vi mener det bør være en differensiering av lønn innenfor denne stillingsgruppen, på lik linje med de fleste andre grupper, skriver Strand i en e-post.

– Derfor har vi kunngjort stillingene som oppdragsleder innenfor lønnstrinn 60 til 64 og gir tilbud etter en individuell vurdering basert på formal- og realkompetanse. Denne lønnsplasseringen er også i samsvar med lønnsplanen for Øst politidistrikt, sier Strand.

Å bare betale ut 156.000 til ansatte, er ikke bra for økonomien, mener HR-sjefen.

– Distriktet har et budsjett på 1,7 milliarder kroner. Har man ikke råd til å belaste budsjettet med 156.000 kroner ekstra?

– Når det gjelder kravet til dekning på virksomhetens budsjett, vil en eventuell lønnsjustering etter for ubegrunnede lønnsforskjeller for denne gruppen få konsekvenser utover denne konkrete enheten. Slik vi ser det, er det ikke klokt for helheten i politidistriktet. Det er derfor ikke dekning for denne typen justering nå, sier Strand.