Espen Molland vant Politiforums Ærespris 2018. Her får han overrakt det synlige beviset fra Politiforum-redaktør og juryleder Ole Martin Mortvedt.
Espen Molland vant Politiforums Ærespris 2018. Her får han overrakt det synlige beviset fra Politiforum-redaktør og juryleder Ole Martin Mortvedt.

Han vant Politiforums Ærespris

Både Politiforums lesere og juryen var enstmmige: Vinneren av Politiforums Ærespris 2018 måtte bli Espen Molland.

Politiførstebetjenten ble nominert for sitt 12-årige virke i ungdomsgruppa i Sandefjord, hvor han har gjort «en ekstraordinær innsats for barn og ungdom og deres foreldre», de siste årene som leder.

Molland fikk drøyt 32 prosent av leserstemmene, og da juryen møttes for å kåre vinneren, var også de enstemmige. Espen Molland fra Sandefjord politistasjon er den fjerde vinneren av Politiforums Ærespris.

– Jeg synes dette er veldig stort, sier politiførstebetjenten selv.

Ungdomsgruppa ble nedlagt

Tidligere vinnere

2015 Robin Schaefer
2016 Eva B. Ragde
2017 Asbjørn Rachlew

«Juryen ønsker å anerkjenne viktigheten av forebyggende ungdomsarbeid. Ofte ser juryen at slikt arbeid fremheves som viktig, men når store og viktige saker og vanskelige økonomiske prioriteringer gjøres, så taper politiets viktige forebyggende innsats», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

En illustrasjon på det, er at den suksessfulle ungdomsgruppa i Sandefjord ble nedlagt i forbindelse med politireformen, til store protester fra lokalsamfunnet.

Politiførstebetjenten jobber fortsatt med et forebyggende fokus, selv etter at gruppa ble lagt ned, men nå på en helt annen måte. I dag er Molland patruljeleder.

– For meg er det viktig å få møte mennesker, og være «tett på». Selv om jeg ikke jobber på forebyggende lengre, så  får jeg muligheten til å møte publikum og dele deres opplevelser, både på godt og vondt. Det å få jobbe ute i gata gir meg veldig mye, sier han, og fortsetter:

– Det å jobbe på ungdomsgruppa var en døgnkontinuerlig jobb. Der kom det telefoner på natta, på fridager og i ferien. Nå jobber jeg på patruljetjeneste, og har fri når jeg ikke er på vakt. Men jeg tenker og jobber fortsatt forebyggende når jeg er på vakt.

Gir bort pengepremien

Politiførstebetjentens ekstraordinære innsats på ungdomsgruppa, var også noe av det juryen la vekt på:

«Politiforums Ærespris går til en person som gjør mer enn det man kan forvente. Mollands forebyggende perspektiv er ikke begrenset til kontortiden 8-16. Han legger vekt på å være tilgjengelig når ungdommene trenger hjelp», skriver juryen.

Molland fikk overrakt prisen og et gavekort på 10.000 kroner under en tilstelning med kolleger og andre inviterte i Sandefjord sist fredag. Prisvinneren ønsket å invitere ikke bare kolleger, men flere sivile samarbeidspartnere han har jobbet tett sammen med.

– Jeg føler at denne prisen ikke bare er til meg, men til alle som har jobbet i ungdomsgruppa ved Sandefjord politistasjon og alle som jobber forebyggende og gjør en innsats i Sandefjord. Jeg ønsker å sende en stor takk til dem for den innsatsen de har gjort, sier Molland.

Han ønsker også at pengene i gavekortet skal tilfalle det forebyggende arbeidet i byen, på en eller annen måte.

– Jeg må bare finne ut hvordan jeg best kan gjøre det. Det er mange som fortjener det, sier Molland.

Alltid tilgjengelig

Politiførstebetjenten begynte å jobbe i Sandefjord som vikar i 2003, mens han fortsatt var student på Politihøgskolen. Etter endt utdanning, fikk han mulighet til å begynne på ungdomsgruppa i Sandefjord.

Der ble han etter hvert kjent som en som alltid var tilgjengelig på sitt private telefonnummer – når som helst.

– Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker. Og da jeg begynte i Sandefjord, tenkte jeg at de voksne kollegene mine kjente alle i byen. Hvordan skulle jeg få til det? Jo, jeg måtte snakke med folk, være tilgjengelig, sier Molland.

Han understreker viktigheten av å se mennesket bak fasaden - eller skjoldet, som han kaller det.

– Det er alltid en grunn til det som skjer. Vi er alle mennesker, vi gjør feil, kanskje daglig, alle som en, og noen trenger bare litt hjelp til å komme seg videre. Det er det som er å vise medmenneskelighet. Det er dette som er nærpolitiet for meg, sier Molland.

Du kan lese et lengre intervju med prisvinneren i neste utgave av Politiforum.

Powered by Labrador CMS