Hedersmenn: Mangeårig lokallagsleder Ernst Olav Lunde og advokat Jens-Ove Hagen ble tildelt PFs hederstegn under landsmøtet i Stavanger.
Hedersmenn: Mangeårig lokallagsleder Ernst Olav Lunde og advokat Jens-Ove Hagen ble tildelt PFs hederstegn under landsmøtet i Stavanger.

Hederstegn til Hagen og Lunde

Advokat Jens-Ove Hagen og mangeårig tillitsvalgt Ernst Olav Lunde, fikk Politiets Fellesforbunds (PF) hederstegn under PF-landsmøtet.

Publisert

Politiets Fellesforbunds hederstegn er fagforeningens nest høyeste utmerkelse, etter æresmedlemskap i PF. Under årets PF-landsmøte i Stavanger, hadde hederstegnutvalget i fagforeningen innstilt to personer til å få hederstegnet..

Første mottaker var advokat Jens-Ove Hagen, som tildeles hederstegnet for å ha gjort «en spesiell innsats for Politiets Fellesforbund», som det heter i statuttene.

Hagen har siden slutten av 1990-tallet bistått PFs medlemmer i saker rettet mot SEFO og Spesialenheten, men også i arbeidsrettssaker omhandlende suspensjoner, oppsigelse, ordensstraff eller lignende. Hagen har også ført saker for PF i rettsapparatet; en jobb han har fått svært gode skussmål for.

For Politiforums lesere, er Hagen mest kjent for sine bidrag i spalten Politijuss, hvor han jevnlig har tatt opp rettslige spørsmål knyttet til polititjenestepersoners hverdag.

Lokallagsleder i 13 år

Den andre hederstegnmottakeren under årets landsmøte, er Ernst Olav Lunde – mangeårig tillitsvalgt i fagforeningen. Lunde har innehatt sentrale tillitsverv i PF i minst 20 år. Først som sekretær og leder i PF Vest-Agder, senere som leder i PF Agder fra 2005 – et verv han har hatt siden da.

Lunde har også vært medlem av forbundsstyret i PF i to perioder. Først fra 2006-2010, sist fra 2014-2018. I de fire årene mellom, var han varamedlem til forbundsstyret.

I innstillingen fra hederstegnutvalget, som ble enstemmig vedtatt av landsmøtet, understreker de at han «alltid [har] levert forbilledlig innsats for Politiets Fellesforbund både lokalt og sentralt i et langt virke som tillitsvalgt».

Med dette bakteppet, ble Lunde tildelt hederstegnet under PFs landsmøte.

Fikk diplom: Tone Bøvre i UP ble tildelt PFs diplom. Her sammen med nestleder Kai Voldengen i PFUP.
Fikk diplom: Tone Bøvre i UP ble tildelt PFs diplom. Her sammen med nestleder Kai Voldengen i PFUP.

Tildelte tre diplomer

Landsmøtet vedtok også å tildele tre diplomer til tillitsvalgte som har gjort en ekstraordinær innsats for PF. Diplomet er PFs tredje høyeste utmerkelse, og tildelingen skjer i de enkelte lokallagene. I Utrykningspolitiet, ble heder gitt til Tone Bøvre, med følgende begrunnelse:

«Tone representerer en kontinuitet og oversikt som er helt unik for lokallaget. Hun er alltid positiv og hjelper nye medlemmer i styret på plass i rollene sine gjennom sin kunnskap om organisasjonen, fagforeningsarbeid og historikken gjennom 23 år som tillitsvalgt.» 

De to siste diplomene er ennå ikke overrakt, og navnene på mottakerne kan dermed ikke offentliggjøres.