En ny politihøgskole er fortsatt i det blå. Og kanskje denne gang for godt?

Kroken på døra for ny politihøgskole?

Utredningen om ny politihøgskole ble lagt i skuffen i regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Der kan den bli liggende lenge.

Publisert

I mer enn ti år har Politihøgskolen (PHS) ønsket seg nye og moderne lokaler. Bygningsmassen på Majorstua i Oslo er gammel og slitt, og lite hensiktsmessig for den undervisningsvirksomheten som PHS driver med.

At PHS ønsker seg vekk fra dagens bygningsmasse er høyst forståelig. Behovet for modernisering er prekært

Det eldste av dagens bygg, den grønne «gardekasernen», er allerede 111 år gammel. I 1979 sto utvidelsen på plass, to bygg i mur og betong satt opp mellom Chateu Neuf og den opprinnelige bygningen fra 1907.

«Nybygget» fra 1979 er fredet, med de vesentlige begrensninger det innebærer, mens den eldste bygningen er vernet. Det er med andre ord få muligheter for å tilpasse den eksisterende bygningsmassen.

Senere ble det også presset inn et nytt bygg i 1996, før behovet for ytterligere plass ble løst – slik det offentlige gjerne løser plassproblemer i moderne tid – med en midlertidig brakkerigg i skolens bakgård.

Alt dette på en drøyt 11 mål stor tomt midt i tetteste Oslo.

Politihøgskolen er altså ikke bare slitt – den er trang. Og det har den vært lenge.

Kommenterer: Erik Inderhaug

Etter utvidelsen av studentopptaket til 720 studenter årlig, ble situasjonen på PHS viet plass i statsbudsjettet så tidlig som i 2012.

Det er med andre ord seks år siden politikerne anerkjente problemene PHS sto – og fortsetter å stå – overfor.

I 2014 skulle Politidirektoratet så gjennomføre en såkalt konseptutvalgutredning (KVU) om ny politihøgskole. Det skjedde ikke. I fjor understreket Høyre og Frps medlemmer i justiskomiteen at de «er av den oppfatning at PHS’ lokaliteter i Oslo ikke er godt egnet til dagens utdanning».

Hvorfor regjeringen da i sitt forslag til statsbudsjett for 2019 ikke prioriterer en ny PHS, kan man bare lure på.

«Av omsyn til meir prekære byggje- og investeringsprosjekt vil ikkje regjeringa setje i gang ei utgreiing om investeringar for nye lokale til Politihøgskolen på noverande tidspunkt», står det skrevet i statsbudsjettet.

Vi frykter utsettelsen er taktisk, og at den kan bli langvarig.

Fjorårets nedtrekk i antallet politistudenter vil – i hvert fall på papiret – kunne lette trykket på skolens fasiliteter.

Med nedleggelsen av PHS sin avdeling på Kongsvinger, vil regjeringen kunne argumentere for at det blir færre studenter også i Oslo. Studentene fra Kongsvinger har jo som kjent gått B3-året i Oslo.

Og med en tiltakende politisk argumentasjon om at 2020-målet – altså to politi per 1000 innbyggere – nå er i ferd med å bli nådd, blir vi ikke overrasket om regjeringen kutter opptaket til PHS ytterligere i 2019.

Det har de foreløpig ikke sagt noe om. Men når vi allerede nå ser at finansieringen til ansettelser av nyutdannede politifolk stuper, er ytterligere kutt kanskje bare et naturlig neste skritt.

Færre nyutdannede gir mindre rop om penger til nyansettelser. For en regjering med forkjærlighet for udefinerte ostehøvelkutt i budsjettet, vil dette være kjærkomment.

Og med færre studenter, blir det bedre plass i eksisterende lokaler. Da er det plutselig ikke så prekært å bruke milliarder av kroner på en ny og moderne politihøgskole. I hvert fall ikke for politikerne.

Skolen vil fortsatt være slitt, gammel og uhensiktsmessig for en moderne politiutdanning. Men det er et problem det er billigere for politikerne å proklamere at de gjør noe med. Kanskje settes det istedenfor av noen kroner til ekstra vedlikehold. Kanskje fjernes den «midlertidige» brakkeriggen endelig.

Håndfaste og rimelige tiltak det er lett for erfarne, politiske spinndoktorer å løfte fram når debatten om dårlige lokaler fortsetter å rase.

Det kommer den til å gjøre, så lenge PHS holder hus på Majorstua.

Vi håper selvsagt at vi for en gangs skyld overvurderer den moderne politiske kynismen. Og det må sies at det ikke er lett for folkevalgte å prioritere mellom mange gode tiltak til fellesskapets beste.

Vilkårlige budsjettkutt gjør det selvsagt ikke lettere å dekke fellesskapets behov, men det er en annen diskusjon. Nå blir det opp til regjeringen å bevise at de tar arbeidshverdagen til de PHS-ansatte og studiehverdagen til politistudentene på alvor.

Det er bare en måte å gjøre det på: Å bygge en ny og moderne politihøgskole.

Vi holder ikke pusten mens vi venter.

Powered by Labrador CMS