Tre om Nora

Publisert Sist oppdatert

Tre om systemet

Politiforum presenterte «Nora» for tre politiansatte, for å høre hva de tenkte om nytteverdien i et slikt system. De uttaler seg på bakgrunn av informasjonen i artikkelen.

Kai Henrik Eriksen.jpg
Kai Henrik Eriksen.jpg

Kai Henrik Eriksen
Operasjonsleder Salten politidistrikt

– Dette ser ut som et hjelpsomt verktøy som vil kunne hjelpe oss til å få en bedre situasjonsforståelse, både for operasjonssentralen/stab inne og
innsatspersonellet ute. Jeg ser for meg at vi i større aksjoner der vi må koordinere flere, vil ha god nytte av dette. Ekstra bra blir det om andre etater kan knyttes til «Nora» i koordinerte aksjoner. Under redningsaksjoner vil det være til svært god hjelp hvis vi kan få frem søkekjeder i sanntid, og samtidig se hvor de har vært på samme kart, ute og inne. Det vil lette arbeidet i lokal redningssentral.

Frank Formo.jpg
Frank Formo.jpg

Frank Formo
Innsatsleder/NK UEH Midtre Hålogaland politidistrikt

– Jeg ser for meg at dette vil være svært nyttig, for eksempel i en situasjon med «pågående dødelig vold» hvor ting haster. Vi kan få oversendt bygningstegninger, og operasjonssentralen kan lettere styre oss rett inn til kjernen av problemet med en gang vi kommer. På den måten kan vi operative ute bruke informasjon som politiet alt har. Et stort pluss for at dette kan brukes med lav båndbredde. I tillegg gjør det at vi vet hvor hver mann er, og kan få sendt inn nødhjelp hvis noen går ned. Hvis dette verktøyet gjør at vi går rett på, kan vi lettere redde liv.

Gaute Hoff.JPG
Gaute Hoff.JPG

Gaute Hoff
Operasjonsleder Troms Politidistrikt

– Politiet er ikke bortskjemt med gode fl åtestyringssystemer, hvor nødvendig informasjon tilkommer de som må ha
denne til enhver tid. Ut fra beskrivelsen av «Nora», virker dette som et gjennomtenkt og godt system. En god situasjonsbeskrivelse i sanntid vil gi operasjonssentral, operasjonsleder og innsatsleder det best mulige grunnlag for vurdering av nødvendig innsats. Systemet virker enkelt og lett å bruke, og det bør være en forutsetning at det utprøves av aktuelt mannskap i noen utvalgte politidistrikter.