Emilie Enger Mehl (Sp) tok over jobben som justisminister, etter Monica Mæland (H).

Her overtar hun justisministerstolen

Emilie Enger Mehl (28) er tidenes yngste justisminister. Etter hendelsene i Kongsberg, er hun tydelig på at overtagelsen skjer med et ekstra stort alvor.

Publisert Sist oppdatert

I dag overtok Emilie Enger Mehl (Sp) som justisminister, etter Monica Mæland (H). Dette ble markert med nøkkeloverrekkelse på justisministerens kontor.

Etter hendelsene i Kongsberg onsdag, hvor fem personer er drept, ble det en brå start for den nye justisministeren.

- Dette er en overtagelse som skjer med et ekstra stort alvor. Vi har veldig flinke folk på den saken. Den håndteres på en god måte, og jeg ser frem til å fortsette dette arbeidet, sier Enger Mehl, da hun møtte pressen under nøkkeloverrekkelsen.

- Nå pågår det en etterforskning. Det som er viktig for meg nå er å sørge for at politiet og de andre myndighetene som løser oppgavene på Kongsberg har alle de ressursene de trenger. Så vil den nye regjeringen følge dette tett videre, sier Enger Mehl.

Hun uttalte også til media at hun ønsker å reise til Kongsberg, dersom det lar seg gjøre.

Opprette 20 tjenestesteder

- Hvordan har overleveringen fra tidligere justisminister Monica Mæland vært, med tanke på det som skjedde på Kongsberg?

- Jeg har blitt løpende orientert om saken siden i går. Det har også statsministeren. Det har skjedd helt sømløst. De har håndtert saken til avtroppende regjering gikk av. Vi tar over håndteringen videre, sier hun, til Politiforum.

I den nye regjeringsplattformen, som den nye regjeringen la fram i går, skriver de hvilke planer de har for justisfeltet fremover. Her står det blant annet at regjeringen vil opprette 20 nye tjenestesteder.

- Hvordan vil dere gå frem for å finne ut hvor de 20 tjenestestedene skal være?

- Der man har et lokalt ønske om det, og man ser at det har blitt for lang avstand til andre tjenestesteder, er det aktuelt å opprette nye tjenestesteder. Det må vi sette i gang et arbeid på her i departementet. Helt konkret hvordan denne prosessen skal gå fram må vi komme tilbake til når jeg har fått satt meg ordentlig inn i dette, men det vil skje i samarbeid med kommuner og lokale myndigheter, sier Enger Mehl.

- Senterpartiet ønsker å legge ned Politidirektoratet. I regjeringsplattformen står det at den nye regjeringen vil ha en gjennomgang av Politidirektoratet. Hvordan vil dette arbeidet gjennomføres?

- Det er et arbeid som vi skal gå inn i, i departementet, og som vi må komme tilbake til. Nå skal vi bruke tid på å få oversikt over dette, sette oss ned og gjøre ting på en skikkelig og ryddig måte for alle, sier Enger Mehl, til Politiforum.

Med seg på laget får hun Astrid Bergmål (Ap) som statssekretær. Hun var politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet fra 2011 til 2012, og var vararepresentant på Stortinget i perioden 2001-2005. Bergmål er utdannet jurist, og er spesialisert i Europarett.

Tidenes yngste justisminister

Enger Mehl er 28 år, og er tidenes yngste justisminister.

Arbeiderpartiets Hanne Harlem var 36 år da hun ble justisminister i 2000, mens Jon Georg Dahle (Frp) var 35 år da han i en kort periode fungerte som statsråd under den forrige regjeringen.

Etter krigen har også Anders Anundsen (Frp, 38 år), Anne Holt (Ap, 38 år), Grete Faremo (Ap, 37 år) og Oscar Chr. Gundersen (Ap, 37 år) vært under 40 år da de tiltrådte som justisministre.

På spørsmål fra pressen om den unge alderen svarer hun at hun er klar for å ta det ansvaret som følger med jobben.

- Jeg har fått en veldig stor tillit av statsministeren og finansministeren. Det tar jeg med meg. Nå skal jeg gjøre jobben. Jeg ser frem til det, sier hun.

Hun sier videre at hun føler seg forberedt til jobben.

- Jeg har tenkt mye på ansvaret denne jobben fører med seg. Det er jeg klar til å ta, sier Enger Mehl.

- Det blir viktig for oss å sikre en trygg hverdag for folk flest i hele Norge, uansett om de bor i by eller distrikt. Det er noen konkrete endringer vi ønsker i politi og domstoler, men det er ting vi må komme tilbake til i dagene og ukene som kommer, sier hun.

Da statsminister Jonas Gahr Støre presenterte sin nye regjering tidligere i dag, sa han at de er trygge på at hun vil bli en handlekraftig justisminister.

- Hun har en master i rettsvitenskap, har sittet i utenriks- og justiskomiteen, og de som har sett henne på Stortinget ser hva det bor i denne politikeren. Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har fått en visjonær og handlekraftig politiker, som tar fatt på dette feltet, sier Jonas Gahr Støre.

LES OGSÅ: Emilie Enger Mehl (Sp) blir ny justisminister

Powered by Labrador CMS