Lene Vågslid, leder for justiskomiteen for Arbeiderpartiet.

Statsbudsjettet 2019

Opposisjonen: – Svarer ikke på utfordringene i distriktene

Regjeringen bygger beredskapssenter og kjøper helikopter, men distriktene får ikke mye å juble for.

Publisert

Politiets driftsbudsjett øker med 866 millioner i forslaget til budsjett for 2019, men økningen spises raskt opp, ifølge Politiforums gjennomgang.

Ca. 309 millioner går til å betale lønn for fjorårets og årets nyutdannede politifolk. 157,2 millioner går til nye politihelikoptre, mens pris-, lønns- og pensjonsjusteringer trolig belastes politiets driftsbudsjett med godt over 500 millioner. Andre budsjettsatsinger utgjør i overkant av 150 millioner kroner.

Det ligger ingen satsninger inne som tyder på at politidistriktene vil få økt handlingsrom i 2019, tross klare signaler fra politiledere rundt i landet. Tvert imot ligger det an til at de må finansiere mange nyansettelser med allerede eksisterende midler.

– Budsjettet som er lagt frem i dag svarer ikke på utfordringene politidistriktene våre står i, sier Lene Vågslid, leder i justiskomiteen for Arbeiderpartiet.

– De leverer ikke

I vår har Politiforum belyst synkende politiproduksjon, samtidig som budsjettene øker.

– Den krevende situasjonen for politidistriktene med sprengt kapasitet og økende restanser av straffesaker fortsetter i 2019 dersom dette forslaget skulle få flertall, sier Vågslid.

Hun mener det nå legges opp til videre kutt i distriktene, og at det vil gå utover rettssikkerheten til folk. I budsjettforslaget fra regjeringen legges det opp til å kutte 51 millioner som følge av innsparinger fra reformen, men Vågslid tror reformen fortsatt vil koste mye.

– Reformens ressursbruk vil fortsette å spise hardt av driftsbudsjettene, sier hun.

Hun verdsetter imidlertid at politiet får helikoptre og beredskapssenter finansiert.

– Budsjettet svarer på den del av utfordringene på investeringssiden, noe som er bra. Men budsjettet svarer ikke på drifsutfordringene i distriktene. Det er alvorlig og jeg konstaterer at vi har en regjeringen som ikke forstår eller vil se de utfordringene folk og politi opplever over hele landet. Jeg mener dette budsjettforslaget også bekrefter at forliket vi inngikk om politireformen er brutt. Vi var enige om at reformen ikke skulle bli en sparereform og hele poenget var å styrke nærpolitiet. De leverer ikke, er Vågslids dom.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

– Fortsatt behov for midler til omstilling 

Senterpartiets Emilie Enger Mehl reagerer på at regjeringen bare gir 50 millioner kroner for å ansette 350 nye politifolk. I fjor ble det gitt 131 millioner, mens det i tidligere år har vært gitt over 160 millioner.

– Regjeringa skryter at det ansettes flere, men de har ikke bevilga nok penger til de nyansatte. De tilbakemeldingene vi får, er at budsjettsituasjonen er veldig krevende i distriktene. I fjor og i forfjor så vi at nyansettelser ble utsatt og utsatt og utsatt, på grunn av økonomien. Når det bare gis 50 millioner kroner vil det blir krevende.

Hun understreker at også andre enn politifolk føler seg presset i politiet nå.

– Også politijuristene opplever det som trangt.

At regjeringen velger å hente inn 51 millioner kroner som gevinst av politireformen, synes Mehl er merkelig.

– Det er spesielt at man kutter. Vi har utfordret justisministeren på meldingene fra distriktene, som er at Nærpolitireformen er en merkostnad og at det mangler midler for å få gjennomført reformarbeidet.

Powered by Labrador CMS