Politimester Ellen Katrine Hætta åpner båndet og kontoret for politiattester i Vardø

Politiattestene samles i Vardø

Skal behandle over 400.000 søknader om politiattester pr år.

Publisert Sist oppdatert

Sist mandag ble den formelle åpningen foretatt, selv om enheten har vært i drift siden 2012. Politidirektoratet har beregnet at de årlig skal behandle over 400.000 søknader, når alle politidistrikt i løpet av året overfører arbeidet med politiattester til Vardø.

Leder Leif Sætrum har selv bakgrunn fra Forsvaret. I løpet av året skal han ha fått til sammen 23 ansatte i en egen driftsenhet underlagt politimesteren i Øst-Finnmark.

Foreløpig er det bare enkelte politidistrikt som har overført saksbehandlingen til Vardø, men målet er at alle søknader om politiattester i løpet av året skal behandles lengst nord i landet. I starten vil det være både elektroniske søknader og søknader på papir.

− Men jeg håper flest mulig bruker den elektroniske portalen som finnes på politi.no.

Der kan de som har behov for politiattest, logge seg inn med sin identitet, sier Sætrum.

Sparer tid

Gevinsten ved å bruke den elektroniske muligheten, er at søkeren sparer mye tid på postgangen opp til Vardø. For kontoret, vil en elektronisk behandling spare åpning av post, registrering og scanning, og påfølgende pakking av brev.

− Dermed blir det en vinn-vinn situasjon både for søkeren og oss, sier Sætrum.

Foreløpig er han henvist til å sende attestene i retur med posten, men vil i løpet av 2015 kunne sende svar via en elektronisk kanal. Da kan behandlingstiden bli svært kort fra søknaden sendes til svaret kommer i retur.

− Jeg tør ikke love noe ennå, men jeg har tro på at dette skal bli svært effektivt, sier Sætrum.

I dag utstedes politiattester til 109 ulike formål. Og det er stadig flere arbeidsgivere som ønsker å forsikre seg at folk de ansetter ikke har noe på rullebladet.

− Men det er noen yrker hvor vi ikke utsteder politiattester for. Det skal være slik fordi at personer som har begått kriminalitet en gang, skal kunne tilbakeføres til samfunnet. Politiattestene utstedes i forhold til den lovhjemmelen det er søkt om attest.

Det er lovhjemmelen og forskriftene som betyr noe i forhold til hva som kommer med på attesten.

På noen politiattester slår alle forhold inn, som for eksempel jobber innen luftfart og visum til USA.

I flere tilfeller er det tidsbegrensninger bakover i tid, basert på alvorligheten på det lovbruddet som er begått.

Hensikten med politiattester er at samfunnet sikrer seg at de som har fått noe på rullebladet, nødvendigvis ikke er aktuell for enkelte jobber, sier Sætrum.

Bra for Norge

− Først og fremst er dette bra for Norge som nasjon. Vi får satt dette med politiattester i et bedre system. Nå blir det likebehandling over hele landet, og vi ivaretar viktige rettssikkerhetsprinsipp for den enkelte søker og de som skal vernes, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.

Hun har store forventninger til rask søknadsbehandling.

−Vi har hørt historier om folk som har måttet si i fra seg jobber fordi det har tatt for lang tid å få svar på søknad om politiattester. Og vi har hørt historier om idrettslag som har erfaring med at det har tatt så lang tid å få svar, at de har droppet politiattest for folk som skal jobbe med barn. Nå ivaretar vi de som søker jobb, og vi ivaretar barna som skal vernes mot de som ikke er egnet til å jobbe med de unge. Barna får den rettsikkerheten de har krav på, sier Hætta.

Se nordover

Hun sier at kontoret for politiattester har gjort mye nybrottsarbeid.

− De har samlet hjemler, og de har notoritet over de som har fått bemerkninger. Det gjør at vi i ettertid kan gå inn og se hva som er gjort overfor den enkelte søker, sier Hætta.

Hun er fornøyd med å kunne vise til at det fungerer godt å legge statlige arbeidsplasser utenfor det sentrale Østlandet. Øst-Finnmark politidistrikt har fra før et nasjonalt oppdrag i forhold til arbeidet på russergrensen. På det området har de utviklet et samarbeid med Forsvaret, hvor politimesteren i enkelte saker disponerer militære mannskaper.

− Vi løser de oppdragene vi får på en god måte. Det går utmerket godt å se nordover, sier Hætta fornøyd.

Powered by Labrador CMS