Barry Loveday forsker og foreleser om kriminalitet i England og Wales. Fredag var han i Oslo for å snakke til nordiske politiforskere.

– Politiet må løse flere helseoppdrag og skyter flere med el-pistol

Politiet i England og Wales opplever kraftig økning i oppdrag der psykisk syke er involvert, som følge av kutt i helse- og sosialtjenester, mener britisk forsker.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er det største problemet vi har i britisk politi, sier Barry Loveday.

Man skulle kanskje tro at forskeren ved Institute of Criminal Justice Studies ved universitetet i Portsmouth, viste til terrortrusselen i Storbritannia. Eller datakriminalitet, eller økonomisk kriminalitet.

Men politiets største problem er i følge Loveday en kraftig økning i antall oppdrag der psykisk syke er involvert og der politiet i England og Wales må gripe inn.

Denne typen oppdrag har blitt politiets vanligste oppdrag, forteller han. Antallet hendelser innen «public safety and wealth», som krever politiets inngripen, har økt fra nær 400.000 hendelser i 2012 til rundt 4.000.000 i 2015. Undersøkelser viser at minst 20 prosent, og noen steder opp mot 40 prosent, av politiets tid brukes til å håndtere situasjoner der mental helse er et vesentlig aspekt. Årsak?

– De siste årene har kutt i helse- og sosialtjenestene ført til at politiet er den eneste instansen som er tilgjengelige 24/7. Helsevesenet er nærmest konkurs i England. Når noen ringer og sier at en psykisk syk person lager trøbbel utenfor butikken deres, hvem må gripe inn da? Politiet har tatt over for disse menneskene og situasjonene, i stedet for at helse- og sosialtjenestene tar seg av dem, sier Loveday.

Skyter flere med elektrosjokkvåpen

Situasjonen innebærer ikke bare økt tidsbruk for politiet, ifølge Loveday. Politifolk mangler nemlig trening i hvordan å håndtere tilfeller med psykisk syke. Det medfører økt bruk av politimetoder som Loveday mener ikke er gunstige i møte med mennesker som har det vanskelig.

– Politiet skyter flere med el-pistol. Bruken økte med 136 prosent i 2015 og 2016, og økningen skjer sammen med økningen i oppdrag med psykisk helse. Og nå jobber også politiets fagforening for å utstyre enda flere politifolk med el-pistol, for å ivareta sikkerheten deres, sier Loveday.

Politiforum kunne tidligere i vår fortelle om hvordan britisk politi tok i bruk taser i økende grad.

Dette bekymrer Loveday. Politiet mangler nemlig trening både i måten de håndterer psykisk syke og i bruken av el-pistol, fortalte han til Politihøgskolens forskningskonferanse fredag.

– Jeg skal ikke si noe på politiforeningas ønske om å beskytte sine betjenter. Men hvis alle betjenter skal utstyres med el-pistol, hva slags trening vil de få? Det handler om mer enn trening i den tekniske bruken av et slikt våpen, det handler også om bedømningen av situasjoner der man står overfor personer med mentale problemer. Det er helsevesenet som tradisjonelt har hatt kompetanse om psykisk helse, ikke politiet. Politiet må lære seg å holde tilbake.

Frykter tillitsbrudd mellom utsatte grupper og politi

Som følge av kuttene i helsevesenet og at psykisk syke møter politi i langt større grad enn før, er Loveday redd for tillitsbrudd mellom politi og grupper som er utsatte for mentale problemer, og dermed også maktbruk fra politiet.

– Vi ser for eksempel at den svarte delen av befolkningen er langt mer utsatt for å slite med psykisk helse enn hvite. Dermed blir de skutt med el-pistol oftere. Det skaper skepsis mot politiet. Å kutte i helse- og sosialtjenester, slik statsminister Theresa May har fortsatt å gjøre, er å be om tillitskrise mellom politi og grupper av innbyggere.

Loveday ønsker seg derfor mer fokus på håndteringen folk og grupper som har problemer.

– Det bør settes i gang offentlige utredninger der man ser på hvordan man faktisk hjelper mennesker som har sosiale problemer. Jeg gjetter på at det er store mangler på disse områdene, avslutter Loveday.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS