Johan Fjærestad bukker ærbødig for Kong Harald, med deres respektive ektefeller Karin og Sonja til stede. Han fikk tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv på grunnlag av «hans samlete initiativ, engasjement og innsats generelt for å tilrettelegge fysiske aktiviteter både i lokale lag i Sarpsborg og nasjonalt idrettsforbund for politietaten» - første gang medaljen ble tildelt på et slikt grunnlag.

Kongeheder for idrettsinnsats

Johan Fjærestad (77) har bidratt utrettelig til politiidretten et halvt århundre. For innsatsen fikk han Kongens Fortjenstmedalje i sølv.

Publisert Sist oppdatert

Selve prisen fikk han overrakt allerede under Norsk politiidrettslags (NPI) årsmøte i vår, da ordføreren i hjembyen Sarpsborg overraskende kom inn døra med Fjærestads familie på slep.

– Det var veldig overraskende på alle måter, egentlig. Jeg ble lettere sjokkskadet! sier prisvinneren til Politiforum.

Han hadde gått av som forretningsfører for NPI året i forveien, og var for første gang på en halv mannsalder uten verv i foreningen.

– Jeg pleier jo å gå penere kledd på slike arrangementer, men hadde helt fri på dette møtet, og var litt mer avslappet i bekledningen, smiler han, vel vitende om at finstasen kom på til besøket på Slottet den 13. oktober i år, da han og kona tok turen fra Østfold for å møte Kong Harald.

– Den dagen kunne ikke blitt noe bedre. Det var veldig hyggelig og veldig stort for både kona og meg. Vi er begge rojalister, så det var veldig fint å få være med på dette. Vi fikk omvisning på Slottet og hadde stort selskap inne i ballsalen. Det var en opplevelse.

Mangfoldig politikarriere

Det er Fjærestads langvarige engasjement for politiidretten som ligger til grunn for at han ble tildelt fortjenstmedaljen – sammen med et enda lengre engasjement for idrett og friluftsliv i det sivile liv. Denne interessen har han hatt helt fra ungdomsårene på Vestlandet.

– Det var da jeg oppdaget at idrett og fysisk aktivitet har betydning for helsa, både min egen og andres. Jeg hadde lyst til å få andre med på det jeg fant interesse i og hadde glede av. Å tilrettelegge for andre har alltid vært givende, sier 77-åringen.

Selv har han et langt liv som aktiv idrettsutøver bak seg. Det var nettopp idrettsinteressen som gjorde at han søkte seg til politiet, fordi han visste at de som drev med idrett ble tatt bra hånd om der. 2. januar 1960 begynte han derfor i politiet, først i Oslo, så i Sarpsborg de neste 35 årene.

Gjennom en mangfoldig politikarriere jobbet han både på orden og krim, i Utrykningspolitiet og sikkerhetstjenesten.

– Og jeg var aktiv med i politiidretten, i første omgang med friidrett, så fotball, håndball, orientering og feltsport. Etter hvert som alderen satte inn, drev jeg også med skyting.

«En typisk ildsjel»

Fjærestad er beskjeden på egne vegne, men merittlista taler sitt tydelige språk: Han har vunnet politimesterskapet i spydkast, skyting, friidrett, fotball og feltsport – samt et par norske og nordiske mesterskap i skyting.

Viktigst for tildelingen, er imidlertid at Fjærestad siden 1968 har innehatt verv i både Sarpsborg politiidrettslag, NPI og Sarpsborg idrettslag - for å nevne noe.

«Gjennom sitt glødende engasjement og sin uegennyttige innsats med tilrettelegging av fysiske aktiviteter har han vært en typisk ildsjel. Svært mange ansatte i politietaten og i lokalmiljøet i Sarpsborg har hatt stor glede av kandidatens arbeid», understreker mangeårig NPI-kollega Ivar Thoresen i søknaden om å tildele Fjærestad fortjenstmedaljen.

Fjærestad har også mottatt samtlige hedersbevisninger som NPI har til utdeling, i tillegg til at han er æresmedlem av Sarpsborg politiidrettslag og har mottatt flere andre hedersbetegnelser. I søknaden står det om dette at Fjærestad «ikke har for vane å slå om seg med store ord over egne prestasjoner». Thoresen slår deretter fast at Fjærestad «er en av de absolutt mest sentrale personene i Norges Politiidrettsforbunds 75-årige historie».

– Det er Ivars ord, sier hovedpersonen beskjedent til Politiforum.

– Jeg har jo vært med i en del år, og på det administrative planet er det kanskje ikke så mange som har vært involvert så lenge. Der er jeg kanskje den som har vært med lengst. Men på den idrettslige siden, der har det jo vært mange store idrettsfolk.

Fortsatt aktiv

Da Fjærestad takket for seg i NPI, var det etter nærmere 50 år med forskjellige verv. Men å gi seg helt i NPI var ikke vanskelig, bedyrer han.

– Det var min tur å trappe ned litt nå. NPI er i de aller beste hender med et nytt styre, sier Fjærestad.

Han ligger slettes ikke på latsiden selv om han er pensjonist og har gitt seg i NPI. Allerede i 2002 tok han initiativ til å starte en egen trimgruppe for politipensjonister i Østfold, og «Tyttebæret Turlag» er fortsatt i full aktivitet.

– Det er stort sett bare politipensjonister fra Nedre Glomma som er representert nå, men vi har søndagsturer hver uke for alle fra Østfold. Jeg har også et annet turlag med venner fra det gamle styret i idrettslaget. Jeg prøver å holde meg i aktivitet, og har tro på at det er bra, forteller Fjærestad.

77-åringen kan se tilbake på mange innholdsrike år med idrett og friluftsliv, i og utenfor etaten. Han understreker overfor Politiforum at han er veldig takknemlig og glad for det han har fått oppleve, og for å ha blitt tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv.

– Men nå er det jo tusenvis som er langt høyere på stigen enn jeg er, som ikke har fått medaljen. Jeg har vært heldig som har hatt Ivar som har gjort jobben med å skrive søknaden. Det er jeg veldig glad for. Og jeg er veldig takknemlig for at min bedre halvdel Karin i mange år har gitt meg muligheten til å drive så mye med idrett og friluftsliv, avslutter 77-åringen.

Johan Fjærestad.
Powered by Labrador CMS