Slik ser den nye dronebilen ut. Nå skal alle politidistriktene bli tildelt en hver.

Nå får alle politidistrikter sine egne dronepiloter - og en egen dronebil

En egen dronebil skal gi politiet og samarbeidspartnerne et bedre situasjonsbilde, enda raskere. - Vi vet ikke om noen andre i verden som har rullet ut et sånt konsept nasjonalt, sier Jørgen Lunde Ronge, i Dronetjenesten.

Publisert

Det surrer i lufta over Politiets beredskapssenter på Taraldrud. De første kursdeltakerne fra politidistriktene er i innspurten av utdannelsen som nye dronepiloter, og dronene føres gjennom beredskapssenterets dronehinderløype med høy presisjon.

Gjennom et prøveprosjekt fra 2019 til 2020 testet politidistriktene Agder, Trøndelag og Troms bruk av droner i tjenesten. Erfaringene var så gode at Politidirektoratet bestemte at alle politidistriktene fikk mulighet til å benytte seg av droner i politiarbeidet.

Nå får alle politidistrikter droneutstyr og utdanning av dronepiloter. I første omgang får politidistriktene mulighet til å utdanne seks dronepiloter. Dermed vil det totalt være i overkant av hundre dronepiloter i politiet ved utgangen av 2022.

Per Øyvind Haugen, politiinspektør i Politidirektoratet og leder for implementeringen av droner i politiet, forklarer at droner er et aktuelt verktøy i mange saker.

- Gjennom pilotprosjektet så vi at vi hadde stor nytte av dronene i redningsaksjoner. Vi så at vi faktisk reddet liv. Det er også dokumentert at det er effektivt på ulike åsteder. Det gir en rask situasjonsforståelse for mannskapene ute, så vi kan benytte ressursene effektivt når hendelser skjer, sier Haugen.

Politiets tester har dokumentert at droner gir flere gevinster, som bedre beredskap, effektiv ressursutnyttelse, bedret situasjonsforståelse, forbedring av egensikkerhet for tjenestepersoner og redusert maktbruk ovenfor gjerningspersoner. Dronene har også bidratt til å redde liv i redningsoppdrag.

- De kan brukes i alt fra redningsaksjoner til skarpe aksjoner, sier Haugen, og forklarer at ved å holde disse kursene på beredskapssenteret får hele politi-Norge nyte godt av beredskapssenteret. Etableringen av en støtteorganisasjon ved helikoptertjenesten og kontaktpersoner for dronetjenesten i politidistriktene bidrar også til rask erfaringsdeling.

Dronebil

Blant droneutstyret som hvert politidistrikt får tildelt er også en egen dronebil.

- Vi har droner i bilen. I tillegg er det mange skjermer, hvor vi kan ta ned informasjon fra dronene. Disse bilene kan brukes i flere settinger. Ved større hendelser kan vi kjøre ut denne bilen, og bruke den som en form for kommandoplass, sier Haugen.

Dronebilen er utviklet både ut fra erfaringer fra droneprosjektet, og fra blant annet arbeidet i forbindelse med skredet på Gjerdrum. Ved hendelser hvor politiet samarbeider med andre aktører, som for eksempel brannvesenet, helsevesenet, redningstjenesten eller geologer, kan de ulike aktørene samles i eller rundt bilen og få den samme informasjonen.

Jørgen Lunde Ronge, operativ leder for Dronetjenestens flyselskap, forklarer at ved å kunne ta med andre aktører inn i bilen kan alle raskt få det samme situasjonsbildet.

- Man kan sitte her og gjøre en jobb. Det er superbra. Vi vet ikke om noen andre i verden som har rullet ut et sånt konsept nasjonalt, sier Ronge.

Han forklarer at i motsetning til vanlige innbyggere som fører droner, flyr politiet droner i en operatørtillatelses-kategori, som kalles statsluftfart.

Jørgen Lunde Ronge, operativ leder for Dronetjenestens flyselskap.

- Det betyr at vi har mulighet til å fravike visse regler som sivile må forholde seg til, fordi våre oppdrag ofte er av en tidskritisk karakter, som gjør at vi kanskje av og til må ta noe høyere risiko. Dette kan sammenlignes med det politiet gjør når vi kjører utrykning. Da fraviker vi visse trafikkregler, fordi vi ønsker å ta ned risikoen totalt sett, for sivile vi skal hjelpe. Et eksempel på det er at vi kan rutinemessig fly dronene utenfor synsrekkevidde, og det kan ikke sivile gjøre, sier Ronge.

- Politiet har normalt sett ikke jobbet så mye i lufta, bortsett fra helikoptertjenesten, som også har base på beredskapssenteret. De som er her nå på kurs har vi gitt en god innføring i hvordan man opererer luftfartøy, selv om de er ubemannet. Det gjør de med god seriøsitet, sier han.

Utdanning fra PHS

Det har vært en grundig utvelgelse av dronepiloter som alle må gjennom et studium på Politihøgskolen for å bli dronepiloter. Studiet er på 10 studiepoeng og omfatter blant annet egentrening med simulator, teorieksamen, e-læring og fysisk samling. Denne uka er dronepiloter fra Innlandet, Finnmark og Møre og Romsdal politidistrikt på politiets nasjonale beredskapssenter for å få opplæring.

Blant kursdeltakerne er Stian Henningsen, fra Møre og Romsdal politidistrikt, Kåre Idar Skogset, fra Innlandet politidistrikt, og Håvard Jarsve fra Finnmark politidistrikt.

I dag ble de første dronepilotene i politiet ferdig utdannet. Her er Håvard Jarsve fra Finnmark politidistrikt, Stian Henningsen, fra Møre og Romsdal politidistrikt, og Kåre Idar Skogset, fra Innlandet politidistrikt, under samlingen på Beredskapssenteret denne uken.

- Det har vært helt topp. Det er veldig lærerikt, og det er flinke fagfolk som instruerer oss, sier Jarsve.

De gleder seg til å kunne ta dronene i bruk i operativ tjeneste.

- Jeg gleder meg til å få det i tjeneste og forhåpentligvis kunne bidra til at oppdragene blir løst mer sikkert og effektivt. Det blir veldig spennende. Jeg tror vi kan bidra til å sikre våre egne og andre, og at oppdragene blir løst mer effektivt, sier Skogset.

Stian Henningsen mener også at dette er et verktøy som gir dem nye muligheter i tjenesten.

- Det er et unikt verktøy for å få en god situasjonsforståelse i ulike oppdrag, og gi et overblikk. Det kan være et mye tryggere hjelpemiddel for oss, for eksempel i oppdrag med skred og gasslekkasjer, sier han.

Voldsom utvikling

Hilde Hognestad Straumann, leder for helikoptertjenesten, har også ansvar for dronetjenesten.

Hilde Hognestad Straumann, leder for Helikoptertjenesten.

- Jeg synes POD har gjort det veldig riktig ved at de har opprettet et prøveprosjekt og et eget flyselskap, så vi gjør det riktig etter luftfartsregler og konsesjoner. De som blir utdannet nå, flyr i dette flyselskapet som dronepiloter. Det er en voldsom utvikling på dette i politiet. Det er veldig bra, sier hun.

Hun er også veldig glad for at dronebilen er en del av utstyret som sendes ut til politidistriktene.

- Det er noen veldig flinke folk på dronetjenesten, som er veldig engasjerte og dedikerte. De kom til meg og sa «Hilde, jeg tror vi må ha en bil», og så arvet de en gammel bil, begynte å tegne og kom med noen tegninger. Nå skal vi få denne bilen ut i alle politidistriktene. Vi håper den kan gi politiet en bedre oversikt, og kan løse oppdraget mer effektivt, sier Hognestad Straumann.

LES OGSÅ: Politiet i hele landet får bruke droner

Powered by Labrador CMS