SKYLDIG: Den tidligere politimannen dømmes til lovens strengeste straff. Bildet er tatt før retten ble satt.

Tidligere polititopp Eirik Jensen dømt til lovens strengeste straff

Jensen er funnet skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling.

Etter nærmere fire timer i rettssal 250 i Oslo tingrett er dommen klar; Tidligere politimann Eirik Jensen dømmes til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Dommen mot Jensen er knusende, hvor retten har plukket hans forklaringer fra hverandre bit for bit og har kommet fram til at det ikke finnes noen formildende omstendigheter. 

Retten mener det blant annet er skjerpende at Jensen har hatt en rekke ledende stillinger i politiet mens han utførte ugjerningene.

– Korrupsjon undergraver tilliten til rettsapparatet og viktige prinsipper samfunnet bygger på, sa dommer Kim Heger under domsavsigelsen.

Dommen på 105 sider er enstemmig.

Har avslørt alvorlig korrupsjon

Medtiltalte Gjermund Cappelen dømmes til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av hasj. Dette er tre år mindre enn hva påtalemyndigheten la ned påstand om. 

Retten er ikke i tvil om at etterforskning og hovedforhandling ikke hadde kommet i stand uten Cappelens forklaring om Jensen. På grunn av forklaringene til Cappelen er det avslørt alvorlig korrupsjonskriminalitet, mener dommeren.

Cappelen har derfor fått en strafferabatt på 30 prosent og på grunn av at han har sittet i varetekt får han et fradrag på 851 dager. 

Begge har tatt betenkningstid.

Powered by Labrador CMS