Utdrag fra Justisdepartementets Stortingsmelding

Publisert Sist oppdatert

Utdrag fra Justis- departementets Stortings- melding

  • Bemanningen ved Oslo politidistrikt utgjorde per 1. mars 2012 2 495 årsverk (tall fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet per 1. mars 2012). Posten dekker alle ordinære driftsutgifter (lønn, varer og tjenester) ved politidistriktet.
  • Det foreslås å øke bevilgningen under posten med 18, 86 mill. kroner til helårsvirkning av å ansette nyutdannede som ble ferdig sommeren 2012. Bevilgningen foreslås økt med 30 mill. kroner for å kunne tilby jobb til om lag 70 av de nyutdannede politihøgskolestudentene som blir ferdig utdannet sommeren 2013.